A ​Katolikus Egyház Katekizmusa 1 csillagozás

A Katolikus Egyház Katekizmusa A Katolikus Egyház Katekizmusa

A ​Katolikus Egyház Katekizmusának jelen fordítása és kiadása a Vatikáni Kiadónál 1997-ben megjelent latin nyelvű mintakiadás alapján készült. Célja, hogy szerves és rendezett módon tárja elénk a katolikus tanítás lényegi és alapvető tartalmát, a hit és az erkölcs igazságait, a II. Vatikáni Zsinat és az egyházi Szenthagyomány egészének fényében. Elsődleges forrásként a Szentírásra, az egyházatyákra, a liturgiára és az egyházi Tanítóhivatalra épít. A latin nyelvű mintakiadás célja az, hogy hivatkozási alapja legyen a különféle országokban készülő katekizmusoknak vagy ilyen jellegű összefoglaló munkáknak.
A mű szerkezete, a katekizmusok nagy hagyományát követve, négy tartópillérre épül: szól a keresztségi hit megvallásáról (a hitvallás), a hit szentségeiről, a hitből fakadó életről (a parancsolatok), és végül a hívő imádságáról (a Miatyánk). Főként a katekézis felelőseihez szól. Első helyen a püspökökhöz: ők a hit tanítói és az Egyház pásztorai. Az ő… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István Kézikönyvek

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2013
864 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633614037 · Fordította: Diós István
>!
Szent István Társulat, Budapest, 2009
864 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633614037 · Fordította: Diós István
>!
Szent István Társulat, Budapest, 1994
652 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633607760

2 további kiadás


Enciklopédia 186

Szereplők népszerűség szerint

Gabriel (arkangyal) · Aquinói Szent Tamás · Augustus · Jeanne d’Arc / Szent Johanna · Szent Ágoston · Antikrisztus · Júdás · Poncius Pilátus · Ádám · Éva · Heródes · hívő · írástudók · Szent Atanáz · Szentháromság · Szűz Mária · Tiberius

Helyszínek népszerűség szerint

Hold · Alvilág · Izrael · Jeruzsálem · Betlehem


Kedvencelte 1

Most olvassa 2

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 5


Népszerű idézetek

>!
Lunemorte MP

Krisztus Isten emberré lett Fia, az Atyának egyetlen, tökéletes és fölülmúlhatatlan Igéje. Benne az Atya mindent elmondott, és rajta kívül nem adatik más ige. Keresztes Szent János egyebek mellett a Zsid 1,1–2-höz írt magyarázatában ezt világosan kifejezi:

Nekünk adván, ahogyan adta, a Fiát, aki az ő egyetlen Igéje, ebben az egyetlen Igében mindent elmondott, és más mondanivalója nincs többé. (…) Amit ugyanis korábban csak részletekben mondott a prófétáknak, azt most egészében elmondta, amikor a teljességet, tudniillik a Fiát adta nekünk. Ha ezek után valaki most kérdezni akarná Istent, vagy látomásokat, kinyilatkoztatásokat akarna tőle, az nemcsak esztelenül cselekedne, hanem egyenesen megsértené őt, nem Krisztusra szegezvén a szemeit, illetve valami mást vagy újdonságot keresve rajta kívül."

>!
BakosJuci MP

„Honnan jövünk?”, „Hová megyünk?”, „Honnan származunk?”, „ Miért vagyunk itt?”, „Honnan való minden, ami van, és hova tart?” Az eredet és a cél két kérdése nem választható el egymástól.

(282) 87. oldal

Kapcsolódó szócikkek: az élet értelme · élet
>!
BakosJuci MP

A különféle teremtmények Isten adta tulajdonságaikkal – mindegyik a maga módján – egy sugárnyit tükröz Isten végtelen bölcsességéből és jóságából. Éppen ezért az embernek tisztelnie kell minden teremtmény sajátos jóságát, és kerülni kell a dolgok rendetlen használatát, ami megveti a Teremtőt, s mind az emberek, mind a környezet számára pusztító következményeket hoz magával.

(339) 102. oldal

Kapcsolódó szócikkek: ember, emberiség · Isten · jóság · környezet · pusztulás · teremtés · tisztelet
>!
BakosJuci MP

A nyolcadik nap. Számunkra azonban fölvirrad egy új nap: Krisztus föltámadásának napja. A hetedik nap bevégzi az első teremtést. A nyolcadik nap megkezdi az új teremtést. Így a teremtés műve a Megváltás legnagyobb művében éri el csúcspontját. Az első teremtésnek értelme és csúcsa a Krisztusban való új teremtés, melynek ragyogása fölülmúlja az első teremtést.

(349) 104. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Isten · Jézus Krisztus · megváltás · teremtés
>!
BakosJuci MP

(…) bármilyen szaktudomány módszeres kutatása – ha valóban tudományosan és az erkölcsi normák szerint folyik – igazából soha nem kerül ellentétbe a hittel, mert a földi valóságok és a hit valóságai ugyanattól az Istentől erednek.

(159) 57. oldal

Kapcsolódó szócikkek: hit · Isten · tudomány · valóság
>!
BakosJuci MP

„Mi hisszük az Egyházat, (…) nem az Egyházban hiszünk (…)”

(169) 60. oldal

Kapcsolódó szócikkek: egyház · hit
>!
BakosJuci MP

(…) Istent (…) az emberi ész természetes világosságával a teremtett dolgokból biztosan meg lehet ismerni.
(…)
(…) az emberek e témakörben szívesen meggyőzik magukat arról, hogy hamis vagy legalábbis kétséges az, amiről nem akarják, hogy igaz legyen.

(37) 28. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Isten · megismerés
>!
BakosJuci MP

Az Egyháznak nincs más világossága, mint Krisztusé; ezért az egyházatyák kedvelt képe szerint a Holdhoz hasonlítható, melynek minden világossága a Nap fényének tükrözés.

(748) 216. oldal

Kapcsolódó szócikkek: egyház · fény · Hold · Jézus Krisztus · Nap
>!
BakosJuci MP

Az Egyház a többi vallásokban elismeri, hogy „árnyakban és képekben” ugyan, de Istent keresik.

(843) 244. oldal

Kapcsolódó szócikkek: egyház · Isten · vallás

Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Athanasius Schneider: Katolikus Egyház, merre tartasz?
A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma
Tomáš Halík: A gyóntató éjszakája
XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate
Leo Scheffczyk: A katolikus hit világa – Igazság és alak
Szennay András: Isten vándorló népe
John W. O'Malley: Az első jezsuiták
Pákozdi István: A négy misekánon magyarázata
Emmerick Anna Katalin: A föltámadás és az Ó- és Újszövetség misztériumai
Emmerick Anna Katalin: Jézus tanító évei 3.