A ​Katolikus Egyház Katekizmusa 7 csillagozás

A Katolikus Egyház Katekizmusa A Katolikus Egyház Katekizmusa A Katolikus Egyház Katekizmusa

A ​Katolikus Egyház Katekizmusának jelen fordítása és kiadása a Vatikáni Kiadónál 1997-ben megjelent latin nyelvű mintakiadás alapján készült. Célja, hogy szerves és rendezett módon tárja elénk a katolikus tanítás lényegi és alapvető tartalmát, a hit és az erkölcs igazságait, a II. Vatikáni Zsinat és az egyházi Szenthagyomány egészének fényében. Elsődleges forrásként a Szentírásra, az egyházatyákra, a liturgiára és az egyházi Tanítóhivatalra épít. A latin nyelvű mintakiadás célja az, hogy hivatkozási alapja legyen a különféle országokban készülő katekizmusoknak vagy ilyen jellegű összefoglaló munkáknak.
A mű szerkezete, a katekizmusok nagy hagyományát követve, négy tartópillérre épül: szól a keresztségi hit megvallásáról (a hitvallás), a hit szentségeiről, a hitből fakadó életről (a parancsolatok), és végül a hívő imádságáról (a Miatyánk). Főként a katekézis felelőseihez szól. Első helyen a püspökökhöz: ők a hit tanítói és az Egyház pásztorai. Az ő… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István Kézikönyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2020
keménytáblás · ISBN: 9789633614037 · Fordította: Diós István
>!
Szent István Társulat, Budapest, 2013
864 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633614037 · Fordította: Diós István
>!
Szent István Társulat, Budapest, 2009
864 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633614037 · Fordította: Diós István

3 további kiadás


Enciklopédia 184

Szereplők népszerűség szerint

Gabriel (arkangyal) · Ádám · Aquinói Szent Tamás · Poncius Pilátus · Antikrisztus · Augustus · Iskarióti Júdás · Jeanne d’Arc / Szent Johanna · Szent Ágoston · Éva · Heródes · hívő · Szent Atanáz · Szentháromság · Szűz Mária · Tiberius

Helyszínek népszerűség szerint

Hold · Alvilág · Jeruzsálem · Izrael · Betlehem


Kedvencelte 3

Most olvassa 9

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 10


Kiemelt értékelések

mandris >!
A Katolikus Egyház Katekizmusa

Ha a lehető leghitelesebb helyről szeretnél választ kapni a katolikus hittel kapcsolatos valamely kérdésedre, akkor a KEK bizonyosan eligazít: azzal kapcsolabtn, miben hiszünk, a liturgiával, a szentségekkel, az erényekkel és a bűnökkel, az egyház társadalmi és erkölcsi tanításának alapelveivel és az imádsággal kapcsolatban is.

Tamás_Zoltán_Tóth>!
A Katolikus Egyház Katekizmusa

Franck „belefirkantása” előtt, a legnagyszerűbb modern katekhizmus volt.


Népszerű idézetek

BakosJuci>!

A különféle teremtmények Isten adta tulajdonságaikkal – mindegyik a maga módján – egy sugárnyit tükröz Isten végtelen bölcsességéből és jóságából. Éppen ezért az embernek tisztelnie kell minden teremtmény sajátos jóságát, és kerülni kell a dolgok rendetlen használatát, ami megveti a Teremtőt, s mind az emberek, mind a környezet számára pusztító következményeket hoz magával.

(339) 102. oldal

Kapcsolódó szócikkek: emberek · Isten · jóság · környezet · pusztulás · teremtés · tisztelet
Lunemorte P>!

Krisztus Isten emberré lett Fia, az Atyának egyetlen, tökéletes és fölülmúlhatatlan Igéje. Benne az Atya mindent elmondott, és rajta kívül nem adatik más ige. Keresztes Szent János egyebek mellett a Zsid 1,1–2-höz írt magyarázatában ezt világosan kifejezi:

Nekünk adván, ahogyan adta, a Fiát, aki az ő egyetlen Igéje, ebben az egyetlen Igében mindent elmondott, és más mondanivalója nincs többé. […] Amit ugyanis korábban csak részletekben mondott a prófétáknak, azt most egészében elmondta, amikor a teljességet, tudniillik a Fiát adta nekünk. Ha ezek után valaki most kérdezni akarná Istent, vagy látomásokat, kinyilatkoztatásokat akarna tőle, az nemcsak esztelenül cselekedne, hanem egyenesen megsértené őt, nem Krisztusra szegezvén a szemeit, illetve valami mást vagy újdonságot keresve rajta kívül."

Kapcsolódó szócikkek: Jézus Krisztus
BakosJuci>!

„Honnan jövünk?”, „Hová megyünk?”, „Honnan származunk?”, „ Miért vagyunk itt?”, „Honnan való minden, ami van, és hova tart?” Az eredet és a cél két kérdése nem választható el egymástól.

(282) 87. oldal

Kapcsolódó szócikkek: az élet értelme · élet
BakosJuci>!

[…] mert a hit mindig ugyanaz, s ugyanakkor mindig új fények forrása.

15. oldal

Kapcsolódó szócikkek: hit
Aleph>!

A borítón látható kép a Domitilla-katakombában talált, 3. század végi, keresztény sírkő alapján készült. E pogány eredetű pásztorjelenetet a keresztények annak a nyugalomnak és boldogságnak szimbólumává tették, melyet az elhunyt lélek az örök életben talál. E kép a Katekizmus néhány jellemző vonására is utal. Krisztus a Jó Pásztor, aki híveit (a bárányokat) tekintéllyel (pásztorbottal) vezeti és oltalmazza, az igazság kedves szimfóniájával (pásztorsíp) hívogatja, és elpihenteti őket az „élet fája”, a Paradicsomot megnyitó, megváltó kereszt árnyékában.

Címnegyedív

BakosJuci>!

A nyolcadik nap. Számunkra azonban fölvirrad egy új nap: Krisztus föltámadásának napja. A hetedik nap bevégzi az első teremtést. A nyolcadik nap megkezdi az új teremtést. Így a teremtés műve a Megváltás legnagyobb művében éri el csúcspontját. Az első teremtésnek értelme és csúcsa a Krisztusban való új teremtés, melynek ragyogása fölülmúlja az első teremtést.

(349) 104. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Isten · Jézus Krisztus · megváltás · teremtés
BakosJuci>!

„Mi hisszük az Egyházat, […] nem az Egyházban hiszünk […]”

(169) 60. oldal

Kapcsolódó szócikkek: egyház · hit
BakosJuci>!

A teremtésnek megvan a maga jósága és tökéletessége. Azonban nem egészen készen került ki a Teremtő kezéből. Úgy lett teremtve, hogy még „úton van” (in statu viae) az elérendő végső teljesség felé, amit Isten gondolt el róla. Azokat a rendelkezéseket, amelyekkel Isten a teremtését e tökéletességre vezeti, nevezzük isteni „gondviselésnek”.

(302) 93. oldal

Kapcsolódó szócikkek: gondviselés · Isten · teljesség · teremtés · út
BakosJuci>!

Hitigazság, hogy szellemi, test nélküli lények, akiket a Szentírás általában angyaloknak nevez, léteznek.

(328) 99. oldal

Kapcsolódó szócikkek: angyal
5 hozzászólás

Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Peter Kreeft – Ronald K. Tacelli: A katolikus hitvédelem kézikönyve
Tomáš Halík: A gyóntató éjszakája
Liguori Szent Alfonz: Szűz Mária dicsősége
A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma
Robert Sarah – XVI. Benedek: Szívünk mélyéből
Szent II. János Pál: A test teológiája
Athanasius Schneider: Katolikus Egyház, merre tartasz?
Jo Lemoine: Casciai Szent Rita
Magyar katolikus katekizmus
G. K. Chesterton: Aquinói Szent Tamás