A ​Katolikus Egyház Katekizmusa 6 csillagozás

A Katolikus Egyház Katekizmusa A Katolikus Egyház Katekizmusa A Katolikus Egyház Katekizmusa

A ​Katolikus Egyház Katekizmusának jelen fordítása és kiadása a Vatikáni Kiadónál 1997-ben megjelent latin nyelvű mintakiadás alapján készült. Célja, hogy szerves és rendezett módon tárja elénk a katolikus tanítás lényegi és alapvető tartalmát, a hit és az erkölcs igazságait, a II. Vatikáni Zsinat és az egyházi Szenthagyomány egészének fényében. Elsődleges forrásként a Szentírásra, az egyházatyákra, a liturgiára és az egyházi Tanítóhivatalra épít. A latin nyelvű mintakiadás célja az, hogy hivatkozási alapja legyen a különféle országokban készülő katekizmusoknak vagy ilyen jellegű összefoglaló munkáknak.
A mű szerkezete, a katekizmusok nagy hagyományát követve, négy tartópillérre épül: szól a keresztségi hit megvallásáról (a hitvallás), a hit szentségeiről, a hitből fakadó életről (a parancsolatok), és végül a hívő imádságáról (a Miatyánk). Főként a katekézis felelőseihez szól. Első helyen a püspökökhöz: ők a hit tanítói és az Egyház pásztorai. Az ő… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István Kézikönyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2013
864 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633614037 · Fordította: Diós István
>!
Szent István Társulat, Budapest, 2009
864 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633614037 · Fordította: Diós István
>!
Szent István Társulat, Budapest, 1994
652 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633607760

2 további kiadás


Enciklopédia 184

Szereplők népszerűség szerint

Gabriel (arkangyal) · Aquinói Szent Tamás · Szent Ágoston · Ádám · Antikrisztus · Augustus · Iskarióti Júdás · Jeanne d’Arc / Szent Johanna · Poncius Pilátus · Éva · Heródes · hívő · Szent Atanáz · Szentháromság · Szűz Mária · Tiberius

Helyszínek népszerűség szerint

Hold · Alvilág · Jeruzsálem · Izrael · Betlehem


Kedvencelte 3

Most olvassa 5

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 9


Kiemelt értékelések

mandris>!
A Katolikus Egyház Katekizmusa

Ha a lehető leghitelesebb helyről szeretnél választ kapni a katolikus hittel kapcsolatos valamely kérdésedre, akkor a KEK bizonyosan eligazít: azzal kapcsolabtn, miben hiszünk, a liturgiával, a szentségekkel, az erényekkel és a bűnökkel, az egyház társadalmi és erkölcsi tanításának alapelveivel és az imádsággal kapcsolatban is.

Tamás_Zoltán_Tóth>!
A Katolikus Egyház Katekizmusa

Franck „belefirkantása” előtt, a legnagyszerűbb modern katekhizmus volt.


Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

Krisztus Isten emberré lett Fia, az Atyának egyetlen, tökéletes és fölülmúlhatatlan Igéje. Benne az Atya mindent elmondott, és rajta kívül nem adatik más ige. Keresztes Szent János egyebek mellett a Zsid 1,1–2-höz írt magyarázatában ezt világosan kifejezi:

Nekünk adván, ahogyan adta, a Fiát, aki az ő egyetlen Igéje, ebben az egyetlen Igében mindent elmondott, és más mondanivalója nincs többé. […] Amit ugyanis korábban csak részletekben mondott a prófétáknak, azt most egészében elmondta, amikor a teljességet, tudniillik a Fiát adta nekünk. Ha ezek után valaki most kérdezni akarná Istent, vagy látomásokat, kinyilatkoztatásokat akarna tőle, az nemcsak esztelenül cselekedne, hanem egyenesen megsértené őt, nem Krisztusra szegezvén a szemeit, illetve valami mást vagy újdonságot keresve rajta kívül."

Kapcsolódó szócikkek: Jézus Krisztus
BakosJuci>!

A különféle teremtmények Isten adta tulajdonságaikkal – mindegyik a maga módján – egy sugárnyit tükröz Isten végtelen bölcsességéből és jóságából. Éppen ezért az embernek tisztelnie kell minden teremtmény sajátos jóságát, és kerülni kell a dolgok rendetlen használatát, ami megveti a Teremtőt, s mind az emberek, mind a környezet számára pusztító következményeket hoz magával.

(339) 102. oldal

Kapcsolódó szócikkek: emberek · Isten · jóság · környezet · pusztulás · teremtés · tisztelet
BakosJuci>!

„Honnan jövünk?”, „Hová megyünk?”, „Honnan származunk?”, „ Miért vagyunk itt?”, „Honnan való minden, ami van, és hova tart?” Az eredet és a cél két kérdése nem választható el egymástól.

(282) 87. oldal

Kapcsolódó szócikkek: az élet értelme · élet
BakosJuci>!

[…] mert a hit mindig ugyanaz, s ugyanakkor mindig új fények forrása.

15. oldal

Kapcsolódó szócikkek: hit
BakosJuci>!

A nyolcadik nap. Számunkra azonban fölvirrad egy új nap: Krisztus föltámadásának napja. A hetedik nap bevégzi az első teremtést. A nyolcadik nap megkezdi az új teremtést. Így a teremtés műve a Megváltás legnagyobb művében éri el csúcspontját. Az első teremtésnek értelme és csúcsa a Krisztusban való új teremtés, melynek ragyogása fölülmúlja az első teremtést.

(349) 104. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Isten · Jézus Krisztus · megváltás · teremtés
BakosJuci>!

[…] bármilyen szaktudomány módszeres kutatása – ha valóban tudományosan és az erkölcsi normák szerint folyik – igazából soha nem kerül ellentétbe a hittel, mert a földi valóságok és a hit valóságai ugyanattól az Istentől erednek.

(159) 57. oldal

Kapcsolódó szócikkek: hit · Isten · tudomány · valóság
BakosJuci>!

„Mi hisszük az Egyházat, […] nem az Egyházban hiszünk […]”

(169) 60. oldal

Kapcsolódó szócikkek: egyház · hit
BakosJuci>!

Beszédünket […] szüntelenül meg kell tisztítanunk mindattól, ami korlátolt, képszerű és tökéletlen, nehogy Istent […] összekeverjük emberi képeinkkel.

(42) 29. oldal

Kapcsolódó szócikkek: beszéd · Isten
BakosJuci>!

A teremtésnek megvan a maga jósága és tökéletessége. Azonban nem egészen készen került ki a Teremtő kezéből. Úgy lett teremtve, hogy még „úton van” (in statu viae) az elérendő végső teljesség felé, amit Isten gondolt el róla. Azokat a rendelkezéseket, amelyekkel Isten a teremtését e tökéletességre vezeti, nevezzük isteni „gondviselésnek”.

(302) 93. oldal

Kapcsolódó szócikkek: gondviselés · Isten · teljesség · teremtés · út

Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Athanasius Schneider: Katolikus Egyház, merre tartasz?
A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma
Tomáš Halík: A gyóntató éjszakája
XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate
Leo Scheffczyk: A katolikus hit világa – Igazság és alak
Szennay András: Isten vándorló népe
John W. O'Malley: Az első jezsuiták
Pákozdi István: A négy misekánon magyarázata
Emmerick Anna Katalin: A föltámadás és az Ó- és Újszövetség misztériumai
Emmerick Anna Katalin: Jézus tanító évei 3.