A ​Katolikus Egyház Katekizmusa 0 csillagozás

A Katolikus Egyház Katekizmusa A Katolikus Egyház Katekizmusa

A ​Katolikus Egyház Katekizmusának jelen fordítása és kiadása a Vatikáni Kiadónál 1997-ben megjelent latin nyelvű mintakiadás alapján készült. Célja, hogy szerves és rendezett módon tárja elénk a katolikus tanítás lényegi és alapvető tartalmát, a hit és az erkölcs igazságait, a II. Vatikáni Zsinat és az egyházi Szenthagyomány egészének fényében. Elsődleges forrásként a Szentírásra, az egyházatyákra, a liturgiára és az egyházi Tanítóhivatalra épít. A latin nyelvű mintakiadás célja az, hogy hivatkozási alapja legyen a különféle országokban készülő katekizmusoknak vagy ilyen jellegű összefoglaló munkáknak.
A mű szerkezete, a katekizmusok nagy hagyományát követve, négy tartópillérre épül: szól a keresztségi hit megvallásáról (a hitvallás), a hit szentségeiről, a hitből fakadó életről (a parancsolatok), és végül a hívő imádságáról (a Miatyánk). Főként a katekézis felelőseihez szól. Első helyen a püspökökhöz: ők a hit tanítói és az Egyház pásztorai. Az ő… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István Kézikönyvek

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2013
864 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633614037 · Fordította: Diós István
>!
Szent István Társulat, Budapest, 2009
864 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633614037 · Fordította: Diós István
>!
Szent István Társulat, Budapest, 1994
652 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633607760

2 további kiadás


Enciklopédia 186

Szereplők népszerűség szerint

Gabriel (arkangyal) · Aquinói Szent Tamás · Jeanne d’Arc / Szent Johanna · Szent Ágoston · Augustus · Poncius Pilátus · Sátán · Ádám · Antikrisztus · Éva · Heródes · hívő · írástudók · Júdás · Szent Atanáz · Szentháromság · Szűz Mária · Tiberius

Helyszínek népszerűség szerint

Hold · Alvilág · Izrael · Betlehem · Jeruzsálem


Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 4


Népszerű idézetek

>!
Aleph P

Krisztus Isten emberré lett Fia, az Atyának egyetlen, tökéletes és fölülmúlhatatlan Igéje. Benne az Atya mindent elmondott, és rajta kívül nem adatik más ige. Keresztes Szent János egyebek mellett a Zsid 1,1–2-höz írt magyarázatában ezt világosan kifejezi:

Nekünk adván, ahogyan adta, a Fiát, aki az ő egyetlen Igéje, ebben az egyetlen Igében mindent elmondott, és más mondanivalója nincs többé. (…) Amit ugyanis korábban csak részletekben mondott a prófétáknak, azt most egészében elmondta, amikor a teljességet, tudniillik a Fiát adta nekünk. Ha ezek után valaki most kérdezni akarná Istent, vagy látomásokat, kinyilatkoztatásokat akarna tőle, az nemcsak esztelenül cselekedne, hanem egyenesen megsértené őt, nem Krisztusra szegezvén a szemeit, illetve valami mást vagy újdonságot keresve rajta kívül."

>!
BakosJuci MP

„Honnan jövünk?”, „Hová megyünk?”, „Honnan származunk?”, „ Miért vagyunk itt?”, „Honnan való minden, ami van, és hova tart?” Az eredet és a cél két kérdése nem választható el egymástól.

(282) 87. oldal

Kapcsolódó szócikkek: az élet értelme · élet
>!
BakosJuci MP

A különféle teremtmények Isten adta tulajdonságaikkal – mindegyik a maga módján – egy sugárnyit tükröz Isten végtelen bölcsességéből és jóságából. Éppen ezért az embernek tisztelnie kell minden teremtmény sajátos jóságát, és kerülni kell a dolgok rendetlen használatát, ami megveti a Teremtőt, s mind az emberek, mind a környezet számára pusztító következményeket hoz magával.

(339) 102. oldal

Kapcsolódó szócikkek: ember, emberiség · Isten · jóság · környezet · pusztulás · teremtés · tisztelet
>!
BakosJuci MP

A nyolcadik nap. Számunkra azonban fölvirrad egy új nap: Krisztus föltámadásának napja. A hetedik nap bevégzi az első teremtést. A nyolcadik nap megkezdi az új teremtést. Így a teremtés műve a Megváltás legnagyobb művében éri el csúcspontját. Az első teremtésnek értelme és csúcsa a Krisztusban való új teremtés, melynek ragyogása fölülmúlja az első teremtést.

(349) 104. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Isten · Jézus Krisztus · megváltás · teremtés
>!
BakosJuci MP

(…) bármilyen szaktudomány módszeres kutatása – ha valóban tudományosan és az erkölcsi normák szerint folyik – igazából soha nem kerül ellentétbe a hittel, mert a földi valóságok és a hit valóságai ugyanattól az Istentől erednek.

(159) 57. oldal

Kapcsolódó szócikkek: hit · Isten · tudomány · valóság
>!
BakosJuci MP

„Mi hisszük az Egyházat, (…) nem az Egyházban hiszünk (…)”

(169) 60. oldal

Kapcsolódó szócikkek: egyház · hit
>!
BakosJuci MP

(…) Istent (…) az emberi ész természetes világosságával a teremtett dolgokból biztosan meg lehet ismerni.
(…)
(…) az emberek e témakörben szívesen meggyőzik magukat arról, hogy hamis vagy legalábbis kétséges az, amiről nem akarják, hogy igaz legyen.

(37) 28. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Isten · megismerés
>!
BakosJuci MP

Az Egyháznak nincs más világossága, mint Krisztusé; ezért az egyházatyák kedvelt képe szerint a Holdhoz hasonlítható, melynek minden világossága a Nap fényének tükrözés.

(748) 216. oldal

Kapcsolódó szócikkek: egyház · fény · Hold · Jézus Krisztus · Nap
>!
BakosJuci MP

Az Egyház a többi vallásokban elismeri, hogy „árnyakban és képekben” ugyan, de Istent keresik.

(843) 244. oldal

Kapcsolódó szócikkek: egyház · Isten · vallás

Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma
Leszek Kołakowski: Isten nem adósunk semmivel
Várnagy Antal: Liturgika
Bangha Béla (szerk.): Katolikus lexikon I-IV.
Tomáš Halík: A gyóntató éjszakája
Nemeshegyi Péter: „Megesett rajtuk a szíve”
Szent Ágoston: Vallomások
Aristeides Papadakis – John Meyendorff: A keresztény Kelet és a pápaság felemelkedése
II. János Pál: Korunk hitoktatásáról
Paul Johnson: Isten nyomában