Az ​ősközösségi társadalom szellemi élete 0 csillagozás

A. F. Anyiszimov: Az ősközösségi társadalom szellemi élete

Hogyan ​keletkezett az emberiség? Hogyan alakult ki az ősközösségi társadalom szellemisége, milyen utakon és útvesztőkön keresztül jutott az ember oda, hogy a természetfölötti uralom fokozatos megszerzésével az ősember számára még irracionálisnak és misztikusnak tűnő elképzelések helyébe a tévképzetek eloszlatásával a valóságos okokat állítsa? Mi volt a munka szerepe az emberré válásban, milyen mértékben és módon tette képessé az embert arra, hogy a maga teljességében ismerje meg a világot, hogy a természet alkotó átalakításával biztosítsa fennmaradását? Mi volt a folklór és a néphagyományok szerepe az egyén és az ősközösség viszonyának alakulásában? Milyen etikai és morális normák szabályozták a társadalmi együttélést, hogyan fért meg egymás mellett tabu és exogámia? Milyen emocionális és pszichikai tényezők játszottak szerepet a vallás kialakulásában, miben állt a vallás és a tabu kapcsolatának lényege? Mindez hogyan és milyen mértékben befolyásolta az ősember életformáját,… (tovább)

>!
Kossuth, Budapest, 1981
370 oldal · ISBN: 9630918439 · Fordította: Kis János

Most olvassa 1

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Makkay János: Az úr szava nem Isten szava
Bándi Gábor (szerk.): Baranya megye története az őskortól a honfoglalásig
John Waechter: Az ember őstörténete
W. Michael Gear – Kathleen O'Neal Gear: A Föld népe
László Gyula: „Emlékezzünk régiekről …”
Josef Wolf: Az őskori ember
Kiss Sándor: A viharisten és a sárkány
Gaál Ernő – Kákosy László – Kertész István – Vékony Gábor: Ős- és ókortörténet
Douglas Palmer: A történelem előtti világ atlasza
Kordos László – Pazonyi Piroska: A magyar Arvicolinae típusok katalógusa