Szent ​Benedek válaszútján 0 csillagozás

Túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban
Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján

Rod Dreher olyan keresztény, aki nemcsak komolyan veszi személyes elkötelezettségét, de egyúttal elismeri a saját konzervatív és keresztény volta közötti feszültséget. Jelen kötete nem szakzsargonba csomagolt, a mindennapi élettől távol eső elmélkedések gyűjteménye, hanem a legnemesebb értelemben vett gyakorlati teológia: egyszerre világos irányelveket és jól követhető példákat kínál az olvasóknak. Jóllehet a szerző hagyományos keresztény nézőpontból bírálja újkori kultúránkat, üzenete mégis pozitív. A Biblia, Szent Benedek Regulája, az egyháztörténet, a filozófia és a teológia története, valamint a nyugati társadalomtörténet szálaiból képes meggyőző érvelést szőni. A könyv oldalai egyként tanúskodnak szerzőjének személyes hitéről és kínálnak reményt olvasójának, ugyanakkor személyes felelősségvállalásra, tevékeny cselekvésre buzdítanak.

Eredeti megjelenés éve: 2017

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Idea Conservativa Osiris

>!
Osiris, Budapest, 2021
368 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632764252

Most olvassa 2

Várólistára tette 19

Kívánságlistára tette 21

Kölcsönkérné 1


Népszerű idézetek

jendre P>!

Túl sok lelkipásztor fél a nemiségről szólni. E félelmükön túl kell lépniük. Ebben az áterotizált kultúrában kemény dolog szexuális fegyelemben élni. A lelkipásztoroknak azonban nem szabadna megnehezíteni a dolgot avval, hogy megtagadják a rájuk bízottaktól azt a tanítást és azt a támogatást, amire azoknak hűségük érdekében szükségük van. A szószék csöndje, az egyház lelkészeinek és tanítóinak hallgatása azt az üzenetet közvetíti, hogy a szex és a szexualitás nem fontos, s hogy az egyház evvel kapcsolatban nem tud mit fölkínálni.

289. oldal

Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján Túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban

jendre P>!

Nemcsak a saját túlélésünkről van szó. Ha azzá leszünk a világ érdekében, amire Krisztus hívott minket, akkor több időt kell majd a világtól távol töltenünk mély imádságban és alapos spirituális kiképzésben – pontosan úgy, ahogy az emberek szolgálata előtt Jézus is visszavonult a sivatagba, hogy imádkozzék. Nem adhatjuk meg a világnak azt, ami nem a miénk.
Ha az ókori hébereket Babilon kultúrája beolvasztotta volna, akkor megszűntek volna a világ világossága lenni." Ugyanez a helyzet az egyházzal.

44. oldal

Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján Túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban

jendre P>!

Azon közösségek, amelyek tisztátalanságtól való félelmükben túlzottan szorosan bezárkóznak, tagjaikat meg fogják fojtani, s kiirtják a közös élet örömét. Az ideológia az örömteli közösségi élet ellensége. A legrombolóbb ideológia pedig az abban való hit, hogy lehetséges az utópiát megteremteni. Szolzsenyicin szerint a jó és rossz közötti határ vonal minden egyes emberi szíven keresztül húzódik. Eme alapigazságnak ott kell lennie minden keresztény közösség középpontjában, hogy megtartsa azt alázatosnak és egészségesnek.
– Jót tett nekünk, hogy közösségünkön kívül barátkoztunk – mondta egy férfi, aki még mindig lelkes tagja egy keresztény életközösségnek.
– Ha csak azokkal állsz kapcsolatban, akikkel egy gyülekezetbe jársz, nehéz eldönteni, mikor kérsz valami észszerűtlent. Könnyű beleesni abba a csapdába, hogy azt gondolod, a közösségen kívül mindenki romlott, de ez nem igaz.

203. oldal

Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján Túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban

jendre P>!

Ámbár Donald Trump részben a katolikusok és evangelikálok erős támogatásával nyerte el az elnökséget, mégis őrültség volna azt hinnünk, hogy egy ily mértékben közönséges, vadul harcias és erkölcsileg kétértelmű alak a keresztény erkölcsiség és társadalmi egység visszaállításának megtestesítője lesz majd. Amerika kulturális hanyatlásának Trump nem megoldása, hanem tünete.

121. oldal

Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján Túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban

jendre P>!

Isten társas lényeknek alkotott bennünket. Jézus szerint a Törvény és a Próféták tanításának lénvege az, hogy egész szívünkkel, lelkünkkel és értelmünkkel szeressük az Urat, Istenünket, felebarátunkat pedig mint önmagunkat. A szeretet megköveteli, hogy szeressünk másokat, valamint hagyjuk, hogy mások szeressenek bennünket. Eltekintve a remeteségre szóló hivatás ritka esetétöl az Isten iránti engedelmességünk és hűségünk isteni eredetű természetünkhöz azt jelenti, hogy közösségben élünk.

182. oldal

Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján Túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban

jendre P>!

Minden nem házas keresztény arra kap hívást, hogy cölibátusban éljen, de a másik nem iránt vonzódóknak legalábbis ott van a házasság lehetősége. A meleg keresztényekre ez nem áll. Az ő küzdelmük ettől még hevesebb.
S ami még rosszabb, túl sok meleg keresztény érzi úgy, hogy pont azok utasítják őket vissza, akikre számítaniuk kellene: az egyház. Ama heves düh, amivel számos meleg aktivista elítéli a kereszténységet, jelentős részben az egyház részéről megtapasztalt elutasítás és gyűlölet kulturális emlékezetéből táplálkozik. Nekünk, keresztényeknek be kell ismernünk a múltunknak ezen szeletét, s meg kell bánnunk azt.
Ez azonban nem jelenti — s nem jelentheti — azt, hogy a homoszexualitással kapcsolatban föl kell adnunk a világos, kötelező erejű biblia tanítást. A meleg keresztényeknek, akárcsak a nem házas keresztényeknek, a meghívása az önmegtartóztató életre szól. Ez súlyos kereszt, azonban ha az ember engedelmeskedik, akkor nem utasíthatja vissza.

299. oldal

Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján Túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban

jendre P>!

Azonban nemcsak a köztereket veszítettük el, hanem magaslatinak gondolt egyházaink sem biztonságos helyek többé. Na és akkor mi van, ha a körülöttünk élők nem osztoznak erkölcseinkben? Hitünk és tanításunk megtarthatjuk templomaink falain belül, gondolhatjuk. Ezt gondolni azonban jogtalan bizakodást jelentene vallási intézményeink egészséges voltában. A Nyugatot a modern időkben utolérő változások mindent forradalmasítottak, még az egyházat is. Az egyház többé nem a lelkek alakítója, hanem az egók kiszolgálója.

32. oldal

Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján Túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban

jendre P>!

Egy aszkézist gyakorló keresztény arra edzi magát, hogy nemet mondjon vágyainak, Istennek pedig igent mondjon. A modern idökben Nyugaton e lelkület csaknem teljesen eltűnt. A kényelem irányította emberekké váltunk. Vallásunktól is kényelmet várunk. A szenvedést nem találjuk értelmesnek. Pedig böjtölés és más aszketikus gyakorlatok nélkül arra való képességünket veszítjük el, hogy nemet mondjunk a szívünk vágyta dolgokra.

100. oldal

Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján Túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban

jendre P>!

Néhány évvel később már házasként s elsőszülött gyermekemet várva épp Michael Medved konzervatív rádiós műsorvezetővel leveleztem. Egy olyan e-mailt kaptam tőle, amit soha nem felejtek el. Megemlítettem neki, hogy feleségemmel épp azt tervezzük, hogy gyerekeinket otthon neveljük magántanulóként. Nagyon jó, válaszolta Medved, de meg kell értenetek, ez csak részmegoldás.

– Gondoskodnotok kell arról, hogy egy olyan közösségben éljetek, amely osztja hiteteket és értékeiteket – tanácsolta. – Amikor a gyereketek elmegy hazulról játszani a szomszéd gyerekekkel, legyen meg az a biztos tudatotok, hogy az otthonotokban uralkodó értékeket nem ássa alá az a társaság, akikkel a gyerek együtt van.
Ettől aztán új fényben láttam Hillary Clinton afrikai közmondását. Elsőszülöttem, Matthew most tizenhét éves, egy öccse s egy húga van. A gyereknevelés minden gyakorlati tapasztalata csak megerősítette bennem Medved tanácsát. Valóban egy falu – azaz egy közösség – kell egy gyerek fölneveléséhez.

181. oldal

Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján Túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban

jendre P>!

A legtöbb amerikai nemcsak el fog vetni sok mindent, amit a hagyományos keresztények jónak tartanak, hanem ráadásul erkölcsileg rossznak fog mondani. Csak erőnket vesztegetjük, ha elvesztett befolyásunk visszaszerzésével kísérletezgetünk.

135. oldal

Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján Túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban


Hasonló könyvek címkék alapján

Tomáš Halík: A gyóntató éjszakája
Francine Rivers: Hang a szélben
Francine Rivers: A próféta – Ámósz
Hodász András: Praliné a léleknek
Francine Rivers: A kegyelem vonala
Craig Thompson: Blankets – Takarók
Francine Rivers: Az utolsó bűnevő
Christopher Moore: Biff evangéliuma
Charles Martin: A víz őrzője
Ferenc K. Zoltán: A Fekete Kolostor