Genderőrület 13 csillagozás

Útmutató a globális mesterterv megértéséhez
Marguerite A. Peeters: Genderőrület

A férfi és a nő antropológiai szerkezetének lebontása után a forradalom a lebontásról az „építkezésre" tér át. A letűnt ideológiák maradványaiból egyfajta virtuális valóságot tákol össze: olyan polgárt, olyan egyént, aki „megszabadul" önmaga ingyenes ajándék voltától, aki aszexuális, semmilyen megkülönböztető jelleggel nem rendelkezik, sőt saját „nemi irányultságát" és „nemi önazonosságát" is „szabadon választhatja meg." A nemek közti egyenlőség propagandája az értelmet és a tudományt a tényleges valóság tagadására használja fel. A nyugati szekularizmus szülöttét most minden kultúrába elviszik, ami azzal a veszéllyel jár, hogy elpusztítja azok lelkét, és tönkreteszi a szent iránti érzéküket. (Részlet a könyvből)

>!
136 oldal · ISBN: 9786158146708 · Fordította: Sallai Gábor

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 13

Kölcsönkérné 2


Kiemelt értékelések

Szűcs_László_Norbert P>!
Marguerite A. Peeters: Genderőrület

Marguerite A. Peeters: Genderőrület Útmutató a globális mesterterv megértéséhez

Mikor az ember nemét, a politika és a kultúra akarja meghatározni,akkor vagy hasonulunk az új globális kultúra szelleméhez, ami mindenhez toleráns, kivéve a normálishoz nem, vagy nemet mondunk a devianciára, és kiállunk az értelem mellet.

6 hozzászólás
Barbár>!
Marguerite A. Peeters: Genderőrület

Marguerite A. Peeters: Genderőrület Útmutató a globális mesterterv megértéséhez

Az irány jó, mármint a szerzőé. Már 2013-ban látta, hogy ez lesz, pedig akkor még csak kezdődött az őrület. Mindenféle kisebbségvédő szervezetek diktálnak, a mainstream média átveszi az ötleteket, a fejlett Nyugat nagy politikai pártjai és kormányai pedig törvénybe iktatják. Aki nem áll be a sorba, az nem kap pénzt. Lásd Magyarország esete az uniós járvány utáni újrakezdési alapok zárolásával. Aki azzal jön, hogy a család apából, anyából és gyerekekből áll, az megvetést érdemel maradisága, és kirekesztő magatartása miatt – a posztmodern politikusok és véleményformálók szerint. A társadalmi nem, a gender az igazi, a születési nem az elhanyagolható, férfi a nővel annyira egyenrangú és egyforma, hogy egyik a másikkal simán behelyettesíthető. (Én még emlékszem a szovjet traktoroslányokra.)
A szerző azt vallja, hogy a biológiát, a természetet nem lehet megerőszakolni, mert abból baj lesz. Komoly filozófiai, vallási és kulturális kérdéseket vet fel a genderőrülettel kapcsolatosan.
Én ezen nem rugóznék annyit, inkább több konkrét példát hoznék az extremitásokból. Ilyen például, hogy van, ahol nem apát és anyát mondanak, hanem szülő egyet és szülő kettőt. (Lehet, hogy néhány év múlva már az „Apám hitte” indexen lesz.) Jól látja, hogy a nyelv uralása egyik lényeges eleme az LMBTQ-lobbi térnyerésének. Új szavakat, kifejezéseket találnak ki, a régieket új tartalommal ruházzák fel, és ezen a nyelven kell beszélni. A könyvben lehetett volna ezt sorolni, hadd káprázzon a szemünk. Szóval ezt hiányoltam, ebből a gondolatébresztő könyvből, amely jól mutatja be, hogy hogyan jutottunk el idáig.
Szánthó Miklós utószava jelentősen növeli a könyv értékét.


Népszerű idézetek

Barbár>!

Az új etikában a pedagógusok többé nem kezelhetik a kislányokat és kisfiúkat különbözőképpen, nem beszélhetnek sajátosan „férfias” vagy „nőies” foglalkozásokról vagy ruháról, és nem említhetik meg a lányoknak az anyaságra való felkészülést.

86. oldal

Marguerite A. Peeters: Genderőrület Útmutató a globális mesterterv megértéséhez

Barbár>!

A posztmodern politikai kultúra a „részvételi demokráciát” állítja előtérbe, a részvétel posztmodern értelmezése valójában azonban lehetővé teszi, hogy különböző érdekcsoportok és „részt vevő” kisebbségek ragadják magukhoz a hatalmat.

94. oldal

Marguerite A. Peeters: Genderőrület Útmutató a globális mesterterv megértéséhez

Barbár>!

A nemek közti egyenlőség ideológiája tagadja, hogy nemi önazonosságunk velünk született lenne, pedig a civilizációk történetében ez egészen a legutóbbi időkig magától értetődőnek számított.

118. oldal

Marguerite A. Peeters: Genderőrület Útmutató a globális mesterterv megértéséhez

Barbár>!

Hatásos politikai eszköz lehet, ha néhány apró megjegyzést a közbeszéd részévé teszünk, például:
A globális konszenzus nem több mítosznál, téged és engem senki sem kérdezett meg róla.

133. oldal

Marguerite A. Peeters: Genderőrület Útmutató a globális mesterterv megértéséhez

zoltan_szabo>!

Ha a hatalmat nem szolgálatnak fogjuk fel, akkor öncélúvá válik. A szolgálat fogalmának hiánya a szeretet hiányát jelzi. Ennek szükségszerű következménye a dialektika: a hatalmat önmagáért keresi az ember, és azok ellen gyakorolja, akik eltérő véleményt vagy érdeket képviselnek. A posztmodern „csak nyertesek vannak” helyzete és a „közösen” gyakorolt posztmodern hatalom, amely nem kíván szolgálni, éppoly csapda, mint amilyen a leninizmus volt: az egyéni érdekek egyensúlya, egy szeretet nélküli szerződés és kölcsönösen önző önmegvalósítás.

94. oldal

Marguerite A. Peeters: Genderőrület Útmutató a globális mesterterv megértéséhez


Hasonló könyvek címkék alapján

Alexander Dugin: A negyedik politikai eszme
Benjamin Constant: A régiek és a modernek szabadsága
Simone de Beauvoir: A második nem
John Stuart Mill: A szabadságról
Lányi András: Elképzelt közösségeim
Jacques Derrida: Marx kísértetei
Konrád György: Európa köldökén
Laczkó Sándor – Tonk Márton – Demeter M. Attila (szerk.): Kisebbség és liberalizmus
Gyurgyák János (szerk.): Magyar liberalizmus
Nagy Ervin: Omladozó téveszmék