!

Patrocinium

A kiadóban dolgozol? Szeretnétek kiadói profilt? Regisztrálj ingyenes kiadói profilt!

Könyvek

  • Szűrés
Gyekiczky Tamás: Határtér
Székely György László: A vádrendszer, a vádelv és a büntetőeljárás alapelvei
Hajdú József – Homicskó Árpád Olivér (szerk.): Bevezetés a társadalombiztosítási jogba
Homicskó Árpád Olivér: Egészségügyi jogi ismeretek
Czine Ágnes: Büntető eljárásjog
Tóth J. Zoltán: Demokrácia, jogállamiság és alkotmánybíráskodás
Lajtár István – Szűcs András: Büntetés-végrehajtási jog
Czine Ágnes – Domokos Andrea: Büntetőjog – Különös Rész II.
Szabó Zsolt: Tansegédlet az alkotmányjogi záróvizsgához
Homicskó Árpád Olivér: Szociális jog II.