vargarockzsolt karca


vargarockzsolt>!
Festészet könyvekben

VELÁZQUEZ – LEONARDO – FREUD – FOUCAULT – ARASSE
Michel Foucault (valóban) nagyszerű, korszakalkotó filozófiai műve A szavak és dolgok magyar kiadásának címlapján Velázquez: kegyencnők című festménye látható – nem véletlenül. E kép elemzésével kezdődik mű, a szerző a teljes első fejezetet ennek szenteli. A kép érdekessége, hogy a bal szélén álló festő (maga Velázquez) feje mellett egy tükröt is ábrázol, amelyben látható két alak, akik mintegy a kép nézői, és akiknek visszakövetkeztethető pozíciója pontosan a mi nézőpontunkban van. Ez a két alak valójában a festmény legfontosabb szereplője: a spanyol király és felesége.
Foucault briliáns elemzése csupán egy pontban hibádzik, a festmény történetét, és a korabeli spanyol viszonyokat nem ismerve figyelmen kívül hagyja, hogy a festményt egy ízben Velázquez átfestette, és teljesen megváltoztatta a mondanivalóját. A kép valóságos értelme és története olvasható Daniel Arasse: Festménytalányok című könyvében, ahol a szerző kitér Foucault elemzésére is.
Hogyan kapcsolódik ehhez Leonardo da Vinci és Freud?
Ez már az én bűnöm. Foucault kínos tévedése Freud egy hasonlóan kínos tévedését juttatta eszembe. Leonardo egy gyermekkori álma volt, hogy egy madár szállt az arcába. Ennek az álomnak adja nagyszerű pszichoanalitikus elemzését a bécsi doktor. Ezen elemzésnek kulcsa, hogy a madár egy keselyű, amely az ókori egyiptomiak szerint az anya szimbóluma is volt. A Leonardo da Vinci egy gyermekkori emléke címet viselő, hat fejezetből álló és hetven oldalon kifejtett esszé egyetlen hibája csupán az, hogy a kiindulópont téves. Leonardo arcába egy kánya szállt, és nem keselyű – Freud tévedése mögött egy szimpla fordítási hiba állt. A léggömb kipukkad, ami marad az nem tudomány, hanem „csak” szépirodalom, és kultúrhistóriai kuriózum.
A tanulság számomra az, hogy a nagy átfogó elméletek hívei, a magabiztos kinyilatkoztatók a szaktudományokat negligálva könnyen nevetségessé válhatnak.

Kapcsolódó könyvek: Sigmund Freud: Esszék · Michel Foucault: A szavak és a dolgok · Daniel Arasse: Festménytalányok

Sigmund Freud: Esszék
Michel Foucault: A szavak és a dolgok
Daniel Arasse: Festménytalányok
20 hozzászólás