latinta SP karca


>!
latinta SP

Picasso még a Bateau-Lavoir-beli tartózkodása alatt festette Az avignoni kisasszonyokat (1907). Az utcalányokat ábrázoló, a hagyományokkal több szempontból is gyökeresen szakító kép a kubizmus első jelentős alkotása.

Vö.: http://moly.hu/karcok/207253

Kapcsolódó könyvek: Eperjessy László (szerk.): Modigliani

Eperjessy László (szerk.): Modigliani