kérem_le_itt P karca


>!
kérem_le_itt P
Molyolók saját írásai

előbb még mást kellene… csakhogy
lazul a rend

    jégtánc lakodalmas parasztokkal,
    közben tudod, a világ eleven és
    megrág

    csirkék csoszognak, csavargók
    csellengnek, csontok csattognak

    összevert ülepű fiatalasszony várja az
    utolsó ütést, gyomra kordul

    sebesen születő hattyúk énekelnek
    mindenféléről, ami eszükbe se jutna

    királyi méltósággal pipiskedő udvari
    bolond fenyeget meg az erkélyről

    madarak utasítják a nyugati szelet,
    hogy kavarja fel az unatkozó port és
    táncoltassa rogyásig a kertet

    szemérmes jövevények koppantanak
    az ajtón, de az ajtó bizony nem nyílik
    ki

    mi a véleményünk a szamarakról, ha
    esőbe áriázzák-bőgik sejtelmesen
    illanó gondolatainkat?

    homlokráncolás a véleményünk

Hirdetés