Garaczi_László IP karca


>!
Garaczi_László IP
Irodalmi díjak

Kedves Mindenki, belefogtunk a Baumgarten-díj újraindításába Gyümölcsöskert – Baumgarten Emlékdíj (GyB) néven. 1923-ban a Berlinben élő, németül író Baumgarten Ferenc Ferdinánd páratlan gesztussal mai áron 5-10 milliárd forintot hagyományozva a magyar irodalomra, díjat alapított, mely 1929-től az 1949-es államosításig működött. Az újraalapítók igyekeznek megfelelni a hajdani díj szellemiségének, céljuk a tökéletes átláthatóság, a pártpolitikától, irányzatoktól független, kizárólag a minőségre figyelő díjazás. Noha a GyB nem követi szorosan az egykori statútumot, minél több elemét megtartani kívánja.
Az Alapítók (500.000 forint fölötti befizetők) által 2 évre jelölt első Kurátor egy személyben hoz döntést az általa jelölt Tanácsadók javaslatait figyelembe véve. A díjak összege a f. évben rendelkezésre álló pénz fele. A Kurátor (és a Tanácsadók) mandátuma két ciklusig (2 év) tart, lejártával a Kurátor egy általa kiválasztott díjazottnak adja át a döntés jogát.
A GyB évi 5 Nagydíjat és 4 Jutalmat oszt. A díjak összege: Nagydíj: 5.000.000 Ft, Jutalom 2.500.000 Ft, össz. 35.000.000 Ft. Ettől fölfelé a lehetőségek szerint el lehet térni. Amennyiben ez az összeg nem áll rendelkezésre, a GyB az 5x5 + 4x2,5 szorzót veszi alapul. (Pl. 10.000.000 Ft esetén cca. 5.000.000 Ft-ot oszt, 5x700.000 + 4x350.000 = 4.900.000 Ft értékben.) Ebben az esetben a GyB ígérvényt tesz: amennyiben a későbbiekben a pénzügyi helyzet lehetővé teszi, az összes díjazott arányosan, nominális értékben megkapja a Nagydíj/Jutalom összege és a már kifizetett összeg különbségét. Ha a GyB vagyona 1 milliárd Ft fölé kerül, a jövedékből történik a díjazás. Amennyiben a vagyon 70 millió Ft fölé kerül, a maradványt a GyB tőkésíti. Ha ennél kisebb összeg áll rendelkezésre, a feléből díjaz, a másik feléből a költségeket fedezi, és a maradványt a jövő évre teszi át.
A mindenkori Kurátornak nincs kötöttsége, maga alakítja ki, Tanácsadóival egyeztetve, a döntési mechanizmust. Figyelembe vehet életművet, konkrét művet és szociális szempontokat egyaránt, de – szakmai díj lévén – nem köteles adott szerző (vélt) anyagi helyzetét mérlegelni. A díj hagyományának megfelelően egy személy többször is díjazható/jutalmazható. A Baumgarten-díj kurátorának, Babits Mihálynak szellemében kötelezőnek érzi magára nézve, hogy saját politikai és poétikai preferenciáit ne érvényesítse. A Kurátort kétéves munkájáért egyszeri, a Nagydíj összegének megfelelő, a két Tanácsadót a Jutalom összegének megfelelő javadalmazás illeti. Feladatuk eljárni annak érdekében, hogy a GyB kizárjon minden állami beavatkozást, és minél szélesebb társadalmi támogatást kapjon.
A Gyümölcsöskert – Baumgarten Emlékdíj közösségi finanszírozással működik, minél többen támogatják, érzik magukénak, annál nagyobb érdeklődésre, elismerésre számíthat. Kérem, vegyen részt benne Ön is!
Kukorelly Endre

8 hozzászólás
Hirdetés