Bla IP karca


>!
Bla IP
Érmék, bankók és egyéb dolgok a könyvekben

II. Rákóczi György aranyforint 1651-ből, abból az ídőből, amit Wesselényi István krónikájában olvashatunk. – nincs 3,5 grammnyi arany és 2 milliós érték!

Most, hogy Katyn-ról olvastam, eszembe jutott, hogy Lengyelországra először nem a Szovjetúnió és Németország akarta rátenni a kezét. Mi magyarok – történelmi múltra hivatkozva ia érdekeltek voltunk.
II. Rákóczi György lengyel királyi törekvése nem újdonság az Erdélyi Fejedelemség történetében, a kis állam uralkodóinak legjava Báthory István (erdélyi fejedelem 1571–1586, lengyel király 1575–1586) óta pályázott erre a tisztségre..
A háborút előkészítendő hosszas tárgyalások után 1656. szeptember 7-én a kozákokkal, december 6-án pedig a svédekkel köttetett meg a szövetség Lengyelország felosztására, aminek következtében Erdély is belépett az északi háborúba. Rákóczi megbizonyosodott róla, hogy a svéd király, X. Károly Gusztáv csupán területi igényeket támasztott Lengyelországgal szemben, a koronát pedig örömmel átengedi az erdélyi fejedelemnek.

Kapcsolódó könyvek: Wesselényi István: Sanyarú világ I-II.

Wesselényi István: Sanyarú világ I-II.
Hirdetés