| Krasznahorka

>!
fióka P
Jellegzetes épület, helyszín a könyvben

„Hétköznap más volt a piactér: a Franciska-szobor lépcsőin szőke tót menyecskék és tenyeres-talpas palóc asszonyok árulták a kövekre rakott portékájukat, cigányasszonyok kínálgatták a borovnyicát vagy a frissen szedett gombát.”

'A ROZSNYÓI FRANCZISKA-SZOBOR
|Rozsnyó bányaváros közönsége október 29-én kegyeletének és hálájának jeléül gróf |Andrássy Dénes jótékonyságáról nevezetes neje, Francziska grófné emlékére márványszobrot leple­zett le a város történeti nevezetességű Rákóczi­ terén, a hol 1706 deczember 6-ikán a |Krasznahorka várában székelő II. Rákóczy Ferencz a rozsnyói országgyűlést tartotta. Időrendben ez a harmadik márványba faragott női |szobor ha­zánkban a pozsonyi Mária Terézia és a gödöl­lői Erzsébet-szobor után. A tervező művészek, Horvay és Szamovolszky a nemes grófné jóté­konyságát ritka művészi érzékkel fejezték ki a szoborműben. Francziska grófné hófehér lázi márványból készült mellszobra magas, szür­késszínű kőből faragott, stilizált obeliszken áll, melyet Márkus Géza műépítész tervezett. Az obeliszk talapzatán Krisztus alakja látható, a mint két gyermeket karjával szelíden átfogva vezet a szobor felé, mintha a jótékonyság nem­tőjének oltalmába akarná őket adni. A gyer­mekek közül a leányka fölfelé néz a grófné márványalakjára. Az obeliszken elül aranybetűs fölirás: 'Andrássy Francziska grófné.» Az egész szoborműnek regényes háttere* a több százados, magasba nyúló erkélyes őrtorony, mögötte a házak csoportja, tovább pedig az erdőkoszorus hegyormok. A leleplezésen mintegy 150 egye­sület, templom és iskola képviselője jelent meg szebbnél-szebb koszorúkkal. Ott voltak And­rássy Dénes és Géza grófok is s kíséretükben Sulyovszky István krasznahorkai uradalmi igazgató. Markó Miklós.'
forrás: Vasárnapi Újság 1905. 45.sz. 724.

A tartóoszlop mind a négy oldalán a következő magyar nyelvű felirat olvasható: Az özvegyek, árvák, ügyefogyottak jóságos szívű támogatójának közadakozásból emelte Rozsnyó város hálás közönsége a hitélet – népnevelés – művészet nagylelkű pártfogójának.

A szobrot 1973-ban partizánemlékművel helyettesítették, 1993-ban azonban visszakerült a helyére.

* Itt az a bizonyos regényes háttér az őrtoronnyal: http://postcards.hungaricana.hu/tile/thumb/kepeslap/roz…

Kapcsolódó könyvek: Száraz Miklós György: Apám darabokban

Száraz Miklós György: Apám darabokban
2 hozzászólás
Hirdetés