ptagi P eseménye


ptagi P>!

"…de te ajándékul kapod…"* – a leégett Ráday Kollégium diákjainak megajándékozása

Helyszín1092 Budapest, Ráday utca 28.
Időpont2019. február 4., 10:00 – 2019. március 31., 00:00

!!!!!! FRISSÜLT A LISTA !!!!!!

Mint sokan értesültetek róla, leégett a Bp-i Ráday Kollégium, amely sok diáknak volt otthona. Rengeteg veszteségük között a könyveik is hiányoznak – ezen gondoltam enyhíteni, hiszen ki más érezhetné át ezt, mint mi, a könyvek szerelmesei, molyok? :)
Az alábbiakban közlök egy hosszú listát, valamint azt, hogy mely könyvből hány példányra van szükség. Kérlek titeket, ha jelentkeztek az eseményre, írjátok meg azt is, mely könyv(ek)ből tudtok ajándékba adni, és én megírom nektek annak a személy(ek)nek a nevét, akinek címezhetitek azt. Nyilván a könyv a legfontosabb, de egészen nyugodtan írhattok mellé személyes üzenetet, tehettek bele bármi apróságot, ezt mindenkire rábízom, lehetőségeihez képest. :)

Helyileg pedig a fent megnevezett címen várják az adományokat, akár személyesen is elvihető, a portán leadható (ez esetben címzett mindenképp legyen rajta!)

* a címben szereplő idézet Jeremiás könyve 45.fejezet 5. verse, amely a református bibliaolvasó kalauz szerint a tragédia napjára kijelölt ige volt

A listát majd finomítom még, de már mazsolázható. A sor végi számok azt jelölik, hány példányra van szükség belőle – tehát akár többen is adhatjátok ugyanazt (nem egyedül kell 16 példányban prezentálnod :P).
Az áthúzottak elkeltek – hihetetlen, milyen sok helyről, kiadóktól, lelkészektől, alapítványoktól és TŐLETEK, DRÁGA MOLYOK is szépen érkeznek az adományok.

Biblia Hebraica Stuttgartensia – 20
Egeresi László Sándor: A bibliai héber nyelv tankönyve – 6 (12)
Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland 28.) – 7 (14)
Görög-magyar Újszövetség – 1
Varga Zsigmond J.: Bibliai görög olvasó- és gyakorló könyv – 23
Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv – 1 16
Magyarázatos Biblia – 11
Heidelbergi Káté – 7
Második Helvét Hitvallás – 8
Református énekeskönyv – 2
Szinopszis – 1
Bibliai atlasz – 3
Bibliák (RÚF, UFO, Károli fordítás) – 3
Ferenczi-Monostori: Latin nyelvkönyv – 2

Teológiai szakkönyvek:
Szent Ágoston vallomásai (Dr. Vass József fordításában) – 3
Árus Lajos: Ószövetségi Héber-Magyar Szómagyarázat Első rész Mózes 5 könyve – 1
Balla Péter: Az újszövetségi iratok története – 4 (1)
Balla Péter: Pál apostol levele a Galácziabeliekhez – 2
Balla Péter: Az újszövetségi teológiát ért kihívások – 1
Baumgartner Isidor: Pasztorálpszichológia – 1 (1)
Békési Sándor: Vizuális nyelv – 1
Békési Sándor: A keresztyén esztétika teológiája – 1
Bottyán János: Hitünk hősei – 1
Brockhaus: Theologisches Begriffs Lexikon zum neuen Testament – 1
Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon – 1
Budai Gergely- Herczeg Pál Az újszövetség története – 1
Carson, D.A.- Moo, Douglas J.: Bevezetés az újszövetségbe – 3
Dienes Dénes (szerk.): A kezdetektől a reformációig; A reformáció; A felvilágosodás és ami utána következett (Egyháztörténeti tankönyvek) – 2
Fekete Károly: A Heidelbergi káté magyarázata – 1
Fodorné Nagy Sarolta: A katechézis problémái – 1
Fráter Erzsébet: A Biblia növényei – 1
Geréb Pál: Barth Károly dogmatikája – 2 (1)
Gombrich, E.H.: A művészet története – 1
Hézser Gábor: Pasztorálantopológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez – 1
Huszár Pál: Kálvin János – 1
Kádár Ferenc: Liturgika – 1
Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra rövidített formában (1986) – 3
Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra Institutio (nagy) – 2
Kessler, Rainer: Az ókori Izrael társadalma – 1
Kiss Jenő: Görög-Magyar Újszövetségi szótár – 1
Kiss Sándor: Újszövetségi Görög-Magyar Szómagyarázat – 2
Leeuwen, Marius van: Ünnepről Ünnepre (2009) – 1
Lisowsky, Gerhard: Konkordanz zum hebräischen alten Testament – 1
Lőrincz Zoltán: Jézus példázatai – 1
McGrath, Alister E.: Bevezetés a keresztény teológiába – 1
McGrath, Alister E.: Emil Brunner – 1
Nagy István: Személvények a keresztyén prédikáció történetéből – 1
Nagy István: Homiletika – 2 (5)
Newbigin, Lesslie: Evangélium a pluralista társadalomban – 1
Németh Dávid: Pasztorálantropológia – 4
Németh Dávid: Vallásdidaktika – 3
Pásztor János: Liturgika – 2
Gerhard von Rad: Az Ószövetség teológiája II. – 1 (1)
Raj Tamás: Modern héber nyelvkönyv kezdőknek I. rész – 1 (1)
Ravasz László: A gyülekezeti igehirdetés elmélete – 1
Ravasz László: Ószövetségi és Újszövetségi magyarázatok – 1
Robinson, Marilyne: A gondolkodás szabadsága – 1
Soggin, Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe – 5
Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret – 2
Szűcs Ferenc: Etika – 1
Tavaszy Sándor: Református keresztyén dogmatika – 4
Tony Lane: A keresztyén gondolkozás rövid története – 4
Tőkéczki László – Egyháztörténet I. – 2
Tőkéczki László – Egyháztörténet II. – 2
Török István: Dogmatika – 1
Varga Zsigmond: Újszövetségi görög-magyar szótár – 4
Wolff, Hans Walter: Az Ószövetség antropológiája – 1

Orvosi szakkönyvek
Arnoldné Szabó Adrienne: Alkalmazott kémia I-II. – 1
Hornyák István: Elsősegélynyújtás – 1
In health 1- 2 Angol egészségügyi szaknyelv – 1
Jurányi Róbert: A fertőző betegségek járványtana – 1
Dr. Pechó Zoltán Fertőtlenítéstan és sterilizálás – 1
Szmuk Ágnes – Zsiga László: Közegészségügyi műszaki alapismeretek – 1

Irodalom:
Radnóti Miklós összes versei és versfordításai – 2
Michael Bar-Zohar és Nisszim Misal: Nincs lehetetlen küldetés (2017) – 1
Papp Richard: Bezzeg a mi rabbink – 1
Szécsi Noémi- Gréta Eleonóra: A budapesti úrinő magánélete 1860–1914 – 1
Váradi Júlia: Saul – 1
Kovács Lajos (szerk.): Mindennek vége! – 1
A fizikusok – öt modern dráma – 1
Kármán József: Fanni hagyományai – 1
Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek – 1
Magyar drámaírók 19. század (második kötet) – 1
Sienkiewicz: Quo vadis – 1
Szabó András: A rejtőzködő bibliafordító Károlyi Gáspár – 1
R. S. Sproul: Isten szentsége – 1
Thomas Watson: A bűnbánat – 1
Lev Tolsztoj: Feltámadás – 1
Timothy Keller: A tékozló Isten és két elveszett fia – 1
Keller: A házasságról – 1
John Piper: Lásd és csodáld Jézus Krisztust – 1
Wolfgang Bühne: Jézus imaélete – 1
Arany János: Balladák – 1
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél – 1

Zenei könyvek- kották:
Adjatok hálát az Istennek! (szerk: Bódiss Tamás) – 1
Bach, J. S.: Nyolc kis prelúdium és fúga – 1
Beharka Pál: Gyülekezeti harmónium (orgona) játék I. – 2
Beharka Pál: Gyülekezeti harmónium (orgona) játék II. – 1
Bessenyei Mihály: Cantate Domino! – 1
Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. század magyar dallamai I-II. – 1
Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat! – 1
Forrai Katalin: Ének az óvodában (lila változat) – 1 (1)
Orgonáskönyv (szerk: Barth Erzsébet- Kárpáti József) – 1
Goudimel, Claude: Zsoltárok – 1
Gárdonyi-Karasszon: Alternatív koráliskola – 1
Református korálkönyv – 1
Sepsy Károly: Zengjetek orgonák! – 2
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában – 2

Egyéb
Kádár Annamária és Kerekes Valéria: Mesepszichológia a gyakorlatban – 1
Ransom Riggs: Üresek városa – 1
Sólyom Jenő: Szilárd test fizika I-II. – 1
Király Zsolt: Black-bird – 1
Bajnóczi Beatrix-Haavisto Kirsi: Színes kérdések és válaszok angol nyelvből C1 szint – 1
Kész Zoltán – Némethné Dr. Hock Ildikó: 1000 Questions 1000 Answers (Társalgási gyakorlatok az angol felsőfokú nyelvizsgára és emelt szintű szóbeli érettségire) – 1
Pszichológiai lexikon – 1 pontosítás alatt
Susan Cain: Csend – 1
Stott összes magyar kommentárja – 1
Manfred Gellert – Claus Novak: A csapatépítés nagykönyve – 1
Dávid-Fülöp-Pataky-Rudas: Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok – 1
Fritz B. Simon: Bevezetés a konfliktus rendszerelméletébe és a konfliktusmegoldásba – 1
H. J. Störig: A filozófia világtörténete – 1
M. Craig Barnes: Életre szóló – 1
Adrian Plass: Egy kegyes kétbalkezes naplója – 1

(fotó: Kalocsai Richárd, reformatus.hu)

Résztvevők (23): ptagi P, åkos P, Kek P, encus625 P, krlany IP, dontpanic P, PTJulia P, MariannaMJ, Maribeth P, Mircsi, Amapola P, tallys, bogyomayer, szibolya, bencsikbogi, nagybea, Alcyone P, VJutka, hangfogyatkozás, Quentin P, szabozj, Katalin_Hankovszky_Christiansen, G_Lili_

67 hozzászólás