metahari értékelése


>!
metahari
Paul Watzlawick – John H. Weakland – Richard Fisch: Változás – A problémák keletkezésének és megoldásának elvei

Sokszor még azt is meg kell(ene) vizsgálnunk, vajon probléma-e az, ami keletkezik, nem csak valami látszat… aztán majd jól meg kell oldani. A megoldóképlet benne van, a tájékozottság szélesítése is. Változás a minden, ilyetén végkicsengésre emlékszem. Világra kiváncsiaknak ajánlom, értelmező szótár azért legyen a közelben.


Paul Watzlawick – John H. Weakland – Richard Fisch: Változás – A problémák keletkezésének és megoldásának elvei

Paul Watzlawick – John H. Weakland – Richard Fisch: Változás – A problémák keletkezésének és megoldásának elvei

Watzlawick, Weakland és Fisch világsikert aratott könyve az állandóság és a változás ősrégi kérdéseivel foglalkozik. Közelebbről azzal, hogy mindennapi életünkben miképpen jelentkeznek problémát jelentő feszültségek, konfliktusok, és mi a magyarázata annak, hogy e problémák bizonyos helyzetekben megoldódnak, más helyzetekben viszont állandósulnak, sőt fel is erősödnek. A sokéves pszichoterápiai tapasztalatot összegző munka mondanivalójának lényege, hogy az emberi életproblémák gyakran nem a leküzdésükre tett látszólag racionális kísérletek hatására szűnnek meg, hanem éppen annak következtében, hogy – kilépve a helyzetértelmezés szokásos kereteiből – felhagyunk ezekkel a kísérletekkel, és az eredeti problémát újrafogalmazzuk, új megvilágításba helyezzük. A szerzők különféle emberi konfliktusok elemzése során rámutatnak a problémakezelésben jelentkező tévedésekre, a mögöttük rejtőző kommunikációs paradoxonokra, és részletesen vizsgálják azokat a stratégiákat, amelyeknek segítségével felismerhető, majd megváltoztatható a problémák szerkezete. „Tizenöt évvel az amerikai kiadást követően, de megdöbbentő aktualitással veheti kezébe végre az olvasó Magyarországon is a Palo Altó-i pszichoterapeuta-csoport korszakos művét. Miért olyan aktuális, miért méltán világhírű Watzlawickék e műve? Elsősorban azért, mert kátyúba jutott válságkezelési stratégiákkal, megrekedt túlélési manőverekkel, mélypontra zuhant "kibontakozási” folyamatokkal szemben mutat fel az átlagolvasó számára is könnyen áttekinthető, konkrét megoldási sémákat, életképes cselekvési, segítési alternatívákat. S miután a világnak ezen a felén a nyolcvanas években állandósult a válság, krónikussá váltak a problémák, Watzlawickék csaknem valamennyi megfigyelése és következtetése húsba vágóan érvényes kelet-európai viszonyainkra."

Hirdetés