vargarockzsolt P értékelése


>!
vargarockzsolt P
Geoffrey Miller: A párválasztó agy

Geoffrey Miller: A párválasztó agy A párkapcsolat szerepe az emberi agy evolúciójában

A legbotrányosabb az evolúció elméletében az, hogy feleslegessé teszi Isten létét, legalábbis azét az Istenét, aki hat nap alatt teremtette a világot.
Azt még valahogy el tudja fogadni az ember, hogy a dinoszauruszokból madarak, a négylábú emlősökből meg delfinek és bálnák fejlődtek ki a környezethez való alkalmazkodás, a természetes szelekció, a DNS mutációja, és a genetikai öröklődés révén.
Ha viszont az ember is így emelkedett ki az állatvilágból, és nem egy mindenható szellemi lény formálta a maga saját képére, akkor honnan a csudából származnak az olyan képességeink, mint a kreativitás, a nyelv vagy az erkölcs?
Lehet-e magyarázatot találni az emberi agy túlfejlettségére, bonyolultságára?
Ez a könyv leíró formában megírt értekezéseket tartalmaz az evolúcióról, és hipotéziseket az emberi tudat fejlődéséről, benne a párválasztás szelekciós szerepéről.
A párválasztás kapcsán szóba kerül érdek és szerelem, udvarlás és szex, rengeteg pikáns részlettel, a hímvessző evolúciójától a csiklóig, és az orgazmusig. Megtudhatjuk például azt is, hogy az emberszabású lényeknél (majmok és emberek) milyen összefüggés fedezhető fel a herék nagysága és a között, hogy az illető faj milyen családmodellt kedvel. Elárulom, a szerző, és a mai tudományos konszenzus szerint, az ember genetikailag meghatározottan hajlamos hűtlenségre, de alapvetően az ősidőktől kezdve monogám kapcsolatok sorozatában él. Hogy ez mit jelent, a könyvből megtudható részletesen.

Az evolúciós pszichológiában a legbotrányosabb nem az, hogy az ember viselkedésének, kultúrájának, erkölcsének természeti, biológiai okait és meghatározottságait mutatja meg, hanem hogy látszólag megfoszt bennünket a szabadságunktól. Isten a jó és rossz közötti választás képességével ruházta fel az embert, tanítják a vallások, és ha ez nincs, ha minden determinált ok-okozati összefüggésekre vezethető vissza, akkor hol marad az egyén felelőssége a tetteiért?
A válasz benne van a könyvben, ha nem is didaktikusan. Az emberi intelligencia bonyolultsága teremti meg a jó és a rossz közötti választás lehetőségét, és ez az intelligencia egy cseppet sem lesz sápadtabb attól, hogy nem teremtett, hanem szerzett képesség.

Nő és férfi kapcsolata, egymásra találása a kulcs, amely minden zárat megnyit, amely az emberről szóló titkos tudáshoz elvezethet – vezeti le a szerző kissé hosszú, de rendkívül szellemes és szórakoztató könyvében, amely a nálam hozzáértőbb recenzensek szerint Darwin és Dawkins művei mellé állítható alapmű.


Geoffrey Miller: A párválasztó agy

Geoffrey Miller: A párválasztó agy

Az ember szellemi képességei nemcsak aszerint alakultak ki, hogy evolúciónk során mi volt hasznos az életben maradáshoz, hanem aszerint is, hogy őseink mit találtak egymásban rokonszenvesnek a nemi partner kiválasztásánál – állítja Geoffrey Miller. Az evolúciós pszichológus feltételezése szerint ez a „szexuális szelekció” teszi lehetővé, hogy a párválasztás és udvarlás során olyan tulajdonságok is kialakuljanak, melyeknek közvetlen nincs túlélési hasznuk, viszont a szexuális partner kiválasztását pozitívan befolyásolják. Ilyen például a pávakakas nagy és szépséges farktolla, mely a túlélésben amúgy inkább akadályozná a pávát, a pávatyúk szemében azonban a „fit” gének jelének bizonyul, s minél nagyobb és díszesebb, annál valószínűbb, hogy a kakas génjei továbbélnek. Miller érdekes, nagyszerűen összegyűjtött példái azt mutatják, hogy az emberi elme „díszes” tulajdonságai mögött a szexuális szelekció elve húzódik meg. A nézőpont forradalmi, az eredmény pedig egy zseniálisan érdekfeszítő és tanulságos tudományos olvasmány.
Az evolúciós pszichológia iránt érdeklődők táborán túl a könyv számot tarthat valamennyi érintett terület (művészetek, zene, nyelv, gazdaságtudomány, társadalomtudomány, kognitív tudomány) szakembereinek s diákjainak érdeklődésére, hiszen azokat egészen új megvilágításba helyezi.

Hirdetés