vinum_hunnicum értékelése


>!
vinum_hunnicum
Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága

Valóban a halszagúak felé közeledik, de miért is ne Herman Ottó is járta a pákászok földjét. Akkor ezt a szemlélet erőltették, ami nem válik el a magyar hagyományoktól, hanem azzal egyenértékű. Csak mondjuk nálunk ez szerves egésze megvan … forrással, értől az Óceánig.

Egy részletet ragadok ki, márt már olyan rég olvastam pontos leírást nem tudnék adni, a könyv hasznossága kétségtelen. Annak aki jól tudja forgatni a lapokat!
„de vajon miért darabolják fel a jelöltet tudománya megkapásakor. A kérdésre a táltos fog képzete adja meg a választ…” 51. oldal. A hetekben jártam Beodrán, kis Délvidéki falu … ennek a földarabolásnak a misztériuma nem csupán a magyar őshagyományokban mutatható ki… hanem az irodalomban is, és az egész Világ műveltségében. Ahogyan a pogány is csak annyit jelent, aki nem keresztény … a paganust szóból etc…

Summázva ez vagy csak magyar hitvilág, vagy egyetemes. Ha pedig egyetemes, akkor örök. Ha örök akkor összeköti a magyarságot, mint a Duna.


Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága

Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága

A tudományos világot régóta foglalkoztatja a pogány magyarok hitvilága. A szerző összehasonlító vizsgálatok alapján közelít a kérdéshez: a magyar népi szellemi kultúra ide tartozó területeit összeveti a rokon népek és a magyarokkal rokon kultúrájú népek folklórjával, s a közös motívumok történeti párhuzamai alapján bizonyítja, hogy a magyar szellemi kultúra etnikus sajátságait nem a honfoglalás után vettük át a szomszéd népektől.
Ezzel a módszertani elvvel bontja ki a pogány magyar világképét, a természetfeletti világról alkotott felfogásukat, s e természetfeletti erőkkel „érintkező” személy, a sámán alakját. A sámánokról szóló anyagot szibériai és mongóliai népek körében is tanulmányozta a szerző.

Hirdetés