Bobb értékelése


>!
Bobb
Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága

Nagyon hasznos könyv a téma iránt érdeklődőknek, de nagyon kevés információ van benne az ősi magyar hitvilágból. Leginkább feltételezések és a „rokon” népek hitvilága található a könyvben. Ez természetesen nem a szerző hibája, hiszen látszik, hogy alapos munkát végzett.


Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága

Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága

A tudományos világot régóta foglalkoztatja a pogány magyarok hitvilága. A szerző összehasonlító vizsgálatok alapján közelít a kérdéshez: a magyar népi szellemi kultúra ide tartozó területeit összeveti a rokon népek és a magyarokkal rokon kultúrájú népek folklórjával, s a közös motívumok történeti párhuzamai alapján bizonyítja, hogy a magyar szellemi kultúra etnikus sajátságait nem a honfoglalás után vettük át a szomszéd népektől.
Ezzel a módszertani elvvel bontja ki a pogány magyar világképét, a természetfeletti világról alkotott felfogásukat, s e természetfeletti erőkkel „érintkező” személy, a sámán alakját. A sámánokról szóló anyagot szibériai és mongóliai népek körében is tanulmányozta a szerző.

Hirdetés