jeno értékelése


>!
jeno
Birkás Antal: Reformáció, államhatalom, politika

Birkás Antal: Reformáció, államhatalom, politika Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei

A téma kifejezetten érdekelt. Protestánsként hallottam már egyet s mást Lutherről és Kálvinról. Jogászként pedig hallottam már egyet és mást az államelméleti gondolkodás fejlődéséről, valamint az alkotmányfelfogásról. Érdeklődéssel olvastam. A szerző kétségtelenül képben van. Az 5 csillaghoz képest a két mínuszból legalább másfelet a lábjegyzetek miatt kapta a könyv. Gyakran éreztem úgy, hogy követhetetlen a könyv a sok lábjegyzet miatt. És a lábjegyzet nemcsak forrásmegjelölést tartalmaz gyakran, hanem érdemi mondanivalót. Egy egyébként is nehéz témában egy hosszú összetett mondatot megszakítani három hosszú lábjegyzettel nem más, mint merénylet az olvasó és a könyv ellen. Sajnálom. De így éreztem.


Birkás Antal: Reformáció, államhatalom, politika

Birkás Antal: Reformáció, államhatalom, politika

A két nagy reformátor gondolkodása messze túlnyúlik a teológia határain. Luther és Kálvin hatása a politika, a gazdaság, a jogtudomány, a zene, a modern természettudomány kibontakozása, illetve átalakulása terén is tetten érhető.

Luther és Kálvin munkásságának hatása a modern kor embere számára megkerülhetetlen. Ez a megállapítás nem csupán a teológiára, de a jog- és a politikatörténet alakulására is vonatkozik. Különösen is igaz ez az olyan kérdések esetében, mint a hatalom eredete, az engedelmesség kérdése, evangélium és a politika viszonya, az alkotmány és a jog mibenléte. Ez a könyv a hatalom és a politika, az állam és a jog világával kapcsolatos reformátori gondolatokat, a két nagy reformátornak az államhatalom, jog és politika kapcsán kifejtett nézeteit igyekszik elemezni és tudományos alapossággal feltárni.

Hirdetés