Kaia értékelése


>!
Kaia
Antonín Bajaja: Farkasszem

Antonín Bajaja: Farkasszem Romanetto farkasokról, emberekről és jelekről

Véletlenül talált kincs ez a könyv – szerencsére időről-időre megtörténik velem, hogy ilyen akad a kezembe.
Hol az emberek, hol a farkasok szemével látni a világot a könyvben. Az emberek története érdekes volt, de mégsem különleges.
A farkasoké viszont magával ragadott, szinte eggyé váltam a természettel, ahogy olvastam. S leszámítva két apróbb részletet, még a mitológia fel-feltünedezése sem volt idegen.
Aztán a két szál, az emberek és farkasok élete összefonódik…

1 hozzászólás

Antonín Bajaja: Farkasszem

Antonín Bajaja: Farkasszem

Szomorú alkalomból gyűlik össze a Butora és a Lipner család a Beszkidek erdős-hegyes vidékének egyik erdészházában: meghalt a család legidősebb tagja, Ferdinand Butora, az erdész. A gyászolók a virrasztás és a temetési előkészületek közepette nemcsak a halottról beszélgetnek, hanem felelevenítik a múltat, s lassacskán kirajzolódik a család szerteágazó története, napvilágra kerülnek a megoldatlan konfliktusok, az elfojtott érzelmek. A szereplők vallomásai révén különböző szemszögből, leginkább a pszichiáter Tomá elbeszéléseiből ismerjük meg ugyanazokat a fontos és meghatározó eseményeket – gyerekkori sérelmet, meg nem értettséget, szerelmet, félrelépést, titkos viszonyt, viharos szenvedélyt.
Az embercsalád sorsával párhuzamosan bepillantást nyerhetünk egy farkascsalád életébe, amely megszokott területéről menekülni kényszerül. A farkasok sokkal szigorúbb törvények szerint élnek, mint az emberek, egyúttal gyakran igen emberi jellemvonásokat mutatnak.
A két család útja keresztezi egymást, és a találkozás – a természet és a civilizáció összeütközése – tragédiába torkollik. A finoman megrajzolt, költőien szép történetet át- meg átszövik a rejtélyes-romantikus erdőségek mítoszai, a vallási szokások, népi hiedelmek, bibliai utalások.

Hirdetés