Németh_Veronika értékelése


>!
Németh_Veronika
Anthony Giddens: Szociológia

Nem nyilatkozhatok érdemben a könyv értékéről, ugyanis szociológia előadóm (tanár szót nem használnám rá) vizsgára bemagoltatta velünk a fogalomjegyzéket. Ez nem vicc, habár utólag elég már mókásnak tűnik.
Még szép hogy rühelltük a könyvet! De ez tisztán emócionális volt, semmi konkrét :-)


Anthony Giddens: Szociológia

Anthony Giddens: Szociológia

A kötet elsődleges célja, hogy bevezetést nyújtson a szociológia általános fogalmaiba, illetve a szociológusokat ma leginkább foglalkoztató kutatási problémakörökbe. Mindenekelőtt arra törekszik, hogy részletes társadalmi leírásba illessze, illetve frappáns példákkal illusztrálja azokat. Ezáltal átfogó társadalomképet nyújt, amely alapján közvetlenebbül értelmezhetők a főbb elméleti, metodológiai és módszertai irányzatok, megközelítési módok.

A szerző az egyes fejezetek végén további irodalmakat (a külföldi kiadványokat kiegészítettük megfelelő hazai könyvekkel és tanulmánygyűjteményekkel) ajánl a témában elmélyedni kívánók számára. A kötet párhuzamosan használható az oktatásban Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába című tankönyvével, mert míg az utóbbi egy magyar szociológus szempontjából a magyarországi társadalmi jelenségekre összpontosítva, addig Giddens műve egy külföldi szociológus szempontjából, a világjelenségekre összpontosítva tárgyalja a bevezető szociológiai ismereteket.

Hirdetés