Algernon +SP értékelése


>!
Algernon +SP
Madách Imre: Az ember tragédiája

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Gondolatok az egyik szereplőről
A különböző színek során történtek végére Lucifer végérvényesen elbukik, mikor Ádám mégsem vet véget önkezével életének.
Mindeközben Ádám reménykedve fordul az Úr felé, hátha nem ez az ember sorsa, csak Lucifer torzította el álmaiban. Az isten újra kegyelmébe veszi, ám a jövőt nem árulja el neki. Ha feltárná előtte, az ember célját vesztené, megszüntetné a küzdést.
Ám e küzdésben Lucifernek is helye van. Romboló, pusztító hatása csak még biztosabbá teszi azt a tudatot, hogy ez a cél létezik. Az ember mindig harcolni fog a rossz ellen, képtelen lesz elfogadni azt, szüntelenül keresni fogja a jót ebben a világban.
Lucifer nem érthette meg, hogy ha elveszi az embertől a bizonytalanságot, s elárulja a jövőt, akkor megfosztja őt az élete értelmétől. Időnk végességének ismerete nincs pusztító hatással ránk. Épp ellenkezőleg.
A halhatatlanság nem tenné jobbá az emberiséget, semmittevésre kárhoztatná őt. A biztos halál tudata megszépíti minden pillanatunkat. A halandó embert pedig a remény élteti.
Ez pedig szerintem nem olyan nagy tragédia.

14 hozzászólás

Madách Imre: Az ember tragédiája

Madách Imre: Az ember tragédiája

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

A tizenöt színből álló költemény első három színe (I. A mennyekben, II. A Paradicsomban, III. A Paradicsomból kiűzetve) és az utolsó szín (XV. A Paradicsomból kiűzve) keretbe foglalják a köztük lévő tizenegyet. Ezért az első három és az utolsó színre Keretszínekként vagy Biblikus színekként, míg a közrefogott tizenegy színre Történeti színekként szokás utalni.

A Tragédia színeiben Madách (a lírai hős, Ádám, illetve kalauza, Lucifer szemén keresztül) végigvezet a biblikus és földi világtörténelem művészi szándékai szerint kiemelt és értelmezett „nagy pillanatain”, s látnia kell: az emberiség kiemelkedő alakjai új meg új eszmékkel, hanyatló s megújuló erkölcsi felbuzdulással küzdenek az emberiség tökéletesedéséért, a jobb sorsért, az mégis bukásból bukásba hanyatlik. A földi történelem vége pedig magának a Földnek és egyúttal lakóinak teljes tönkremenetele. Látomásai hatására Ádám úgy dönt, nem érdemes az életre és már-már eldobja azt magától; társa, a gyermekük megfoganását megjelentő Éva szavára, valamint az Úr biztatására úgy dönt – bár továbbra is kételyek mardossák – vállalja a küzdelmet, amit az egyes ember és az egész emberiség sorsának beteljesítése jelent.

Hirdetés