padamak értékelése


>!
padamak
Klaus Douglass: Az új reformáció

Klaus Douglass: Az új reformáció 96 tétel az egyház jövőjéről

Igaz, specifikusan német evangélikus, de nagy része magyar baptistaként is érthető, vágyható – és alkalmazandó! Nagyon ajánlom minden keresztyén vezetőnek!!!
Még biztos, hogy el fogom olvasni néhányszor, egy-egy tételcsoportját pedig vezetőséggel, lelkészkollégákkal és gyülekezettel átbeszélgetjük.
És igen, rengeteg megvitatható, megvitatandó idézet várja a kimásolást (ld. @jeno és @Eta hasznos pengeváltásait!)

3 hozzászólás

Klaus Douglass: Az új reformáció

Klaus Douglass: Az új reformáció

Az evangélium szerint reformált egyház megújulása iránt elkötelezett szerző 96 tétel alapján, kritikai, analitikus és közérthető módon vázolja az egyház – szerinte – lehetséges jövendő alakját. Az egyház jelenlegi krízishelyzetéből kiindulva lehetőséget lát arra, hogy élő keresztyénség és élő gyülekezetek alkossák a jövendő egyházát. Az általa felvázolt kép markáns, meggyőző, elkötelezett. E felvázolt egyházképhez vezető konkrét lépések és feladatok nem légből kapottak, hanem a gyakorlatban kipróbált és megméretett gyülekezetépítési megoldások. A tapasztalat és a tudományos-teológiai háttérismeret sikeresen egészítik ki és korrigálják egymást, illetve vezetnek olyan felismerésekhez, miszerint az egyház megújulásához „csak” reformok kevésnek bizonyulnak. Jóllehet a szerző a Németországi Protestáns Egyház jelenlegi helyzetéből és szociológiai helyzetéből indul ki, megállapításai az egyház kríziséből és e válságban rejlő lehetőségeiről – kevés kivételtől eltekintve – mérvadóak Európa valamennyi protestáns (és nem protestáns) történelmi egyházára nézve. A lelkipásztori szerep új definiálása, az istentisztelet és általában nézve az egyházi kommunikáció közérthetőségének átgondolása, munkatársi körök és rétegek megszólítása, szolgálatba állítása, illetve a lelkészcentrikusság mérséklése olyan kihívásokat jelent a Magyarországi Református Egyház gyülekezeti számára is, amelyekkel való szembesüléshez Klaus Douglass elemzésének és motiváló megoldásainak ismerete tanulságos lehet.

Hirdetés