Lali P értékelése


Lali P>!
Képes Géza (szerk.): Napfél és éjfél

Képes Géza (szerk.): Napfél és éjfél Finnugor rokonaink népköltészete

Számomra – középiskolás koromban olvastam – alap olvasmány élmény volt.
Valóban – egyetértve a fülszöveggel – kincsestár ez a könyv.
Igazából nem tudom megmondani, hogy miért van ez így, miben is áll a könyv hatása.
Valahol visszavezet egy élő múltba, ami valamiért hozzám is tartozik.
Örülök, hogy már fiatalon találkozhattam ezzel a könyvvel.
És köszönet érte Képes Gézának!


Képes Géza (szerk.): Napfél és éjfél

Képes Géza (szerk.): Napfél és éjfél

Finnugor rokonaink népköltészetének kimeríthetetlen kincsesházát mindmáig feltáratlanul hevertettük, pedig itt találhatjuk jószerint hiányzó ősköltészetünk forrásait és őstörténetünk sok fontos emlékét is. Arany János egy életen át gyötrődött naiv eposzunk hiányán – holott Reguly gyűjtésében a lóáldozathoz énekelt szertartás vogul szövege és a „Bálványfejedelem éneke” című osztják hősköltemény – hogy csak kettőt említsünk – már a Magyar Tudományos Akadémia birtokában volt. Igaz, hogy akkoriban a „kulcs” még hiányzott ehhez a kincstárhoz. De mikor később Munkácsi és Pápay, egész életük fáradságos munkája árán, megfejtették a titokszámba menő énekeket, a magyarság – egy-két kivételes esetet nem számítva – csak a finnugor nyelvtudomány példatárának tekintette őket.
Teljes jelentőségében és gazdagságában ez az ősi műveltség voltaképpen csak most tárul fel előttünk. A világ teremtése, a tűz- és vízözön, kalandozások Éjfél és Napfél birodalma közt, az anyajogú és apajogú társadalmi rend kozmikus méretű összecsapásai, az égből lebocsátott medve földi pályafutása, az elejtett jávorszarvas csillaggá válása, a nomád-lovas hódító hadjáratok a tárgyai ezeknek az eposzoknak, illetve elbeszélő énekeknek. De megtaláljuk itt szép számmal a finnugorságra jellemző lírai rögtönzéseket is, amelyek születése pillanatában mutatják meg a költészetet.
A kötet valamennyi darabja eredeti szövegek alapján készült – az egész könyv Képes Géza több mint három évtizedes kutató és műfordító munkájának az eredménye. Képes nyelvi és ritmikai tanulmányainak köszönhető, hogy a könyv több darabjának – mint például a votják „Kalmez-hősök”, az osztják „Vascsődör” és a mezei cseremisz bűvölők – vers voltát ő vette észre, és így ezek az énekek, mint költői alkotások, itt szerepelnek először. Az ősi korokban nemcsak a dalokat, hanem az eposzokat is énekelték – egyes helyeken még ma is éneklik – elejétől a végéig. Az általános szokásoktól eltérően könyvünk több eposz és ballada eredeti dallamát is közli.

Hirdetés