acsferi értékelése


>!
acsferi
David Weiss: A velencei

David Weiss: A velencei Tiziano élete

Az eleje kicsit nehezen indul, de azután magával ragadott. Remek életrajzi regény az itáliai reneszánsz festészet nagy alakjáról. Miközben a festő életútját nyomon követi az író, bepillantást enged a festmények keletkezési körülményeibe, emellett pedig a korabeli Velence festőit, azok egymás közötti rivalizálásait is megismerhetjük. Talán a történelmi háttér alaposabb bemutatásával adós marad a szerző, de ez a mű értékéből nem von le, a reneszánsz művészet iránt érdeklődőknek mindenképpen ajánlott.


David Weiss: A velencei

David Weiss: A velencei

Tiziano, az agg mester, 99 éves? Vagy tízzel kevesebb? Maga sem tudja már, hiszen mindig lódított, idősebbnek mondta magát. először, hogy felvegyék festőinasnak, hogy bekerüljön Gentile majd Giovanni Bellini műhelyébe, később a festők céhébe, azután, hogy önálló lehessen, hogy felnőtt férfinak tekintsék a nők, és elnyerhesse őket. Velencében, mint annyiszor, most is pestis dúl, lehet, hogy őt is elragadja. Papírra veti hát emlékeit. Így indítja regényét D. Weiss Tizianóról, és ad mindehhez háttérként színes, lenyűgöző korképet. Érzékletesen és szuggesztíven írja le a kortársak, festők, patríciusok, fejedelmek küllemét és egyéniségét; ugyanakkor főhősét befelé néző, töprengő, önmagával elégedetlen, lelkiismeretével gyötrődő érzékeny emberként ábrázolja, akinek műveiben pogány érzékiség és vallási pátosz váltakozik egymással, ahogy életében is szenvedélyes temperamentum küzdött a kiegyensúlyozott méltósággal.

Hirdetés