A_Nagy_Levin P értékelése


A_Nagy_Levin P>!
R. F. Kuang: Sárkányköztársaság

Micsoda fércmű!
Ez a könyv egészen biztosan nem nekem íródott. Egészen biztosan nem olyannak, aki számára az epikus fantasy nem csak egy trendi szalagcím, hanem valamiféle irodalmi hagyomány. És nem olyannak (minő gőg!), akinek lepkefingnyi fogalma is van a modern Kína történelméről (pardon my French!).
Kuang fogta magát, és áttette fantasybe Csang Kaj-seket. Ennek az a következménye, hogy Zsin lesz Mao Ce-tung. Vajon Vörös könyvet kiad-e?
A többi egy erősen Mary Sue-szerű főhős vergődése egy olyan plotban, amelyet nem talált ki az író, ezért egyszerűen csak történnek dolgok, kevéske megalapozással, és ez engem egy ponton túl teljesen hidegen hagyott. Pontosan azért, mert esetlegesnek érzékeltem, ki hal meg és ki nem, kinek múlik el a kábítószer-függősége, és kinek nem, kinek kell súlyos döntést hoznia, amiről néhányszáz oldallal később kiderül, hogy jelentéktelen a cselekmény alakulása szempontjából.
Korábban is jeleztem, hogy ez szerintem csupán selyempapírba csomagoltan ugyanaz a régi történetrecept, amit már unalomig ismerünk. Ezzel nem a történet a baj, hanem a csomagolás hanyagsága. Ez a szöveg így végiggondolatlan majmolása a történelemnek. Nem tudok egyetérteni Noro korábbi értékelésével (https://moly.hu/ertekelesek/3856092), amely szerint a szereplők inkompetenciája ügyes toposzrombolás a szerző részéről: itt inkább arról van szó szerintem, hogy nincsenek jól megírt karakterek, ezért folyamatosan feszültség van a cselekmény és a szereplők között.
Végezetül: díjazom a posztkolonialista narratívát, az Európán kívüli fókuszt, a más identitási alkotóelemekből álló egyén másféle viszonyulását a világhoz, ami végső soron – épp az általánosan emberi miatt – mégis ugyanazokat az alapélményeket adja. Azonban a bennem élő paranoiás egyfajta kulturkampfot lát abban, hogy a Nikara Birodalom elveszejtésén épp a nyugatról érkezett, erősen keresztényre hajazó misszionáriusok dolgoznak. Itt kijön az elferdített történelemből fakadó probléma: attól, hogy valamit nem a nevén nevezünk, még világosan látszik, hogy mi. És abban a pillanatban, hogy ez így világossá válik, Kuang nem kerülheti el, hogy állást foglaljon, márpedig ez az állásfoglalás – éppen azért, mert nem nyíltan, hanem áttételesen, a „nem úgy értem” mázában történik – álságossá és gyanússá teszi az egész történetet. Ha Kuang nem gondolt bele abba, hogy a szürke társaság szerepeltetése állásfoglalás, akkor butaságot tett, ha belegondolt, akkor pedig a szórakoztatás örve alatt valami mást tesz.
Fordításról: a szerkesztő és a fordító közös munkája a szöveg. Itt hiányoltam a szerkesztőt, amelyik kigyomlálta volna az angolos mondatszerkezeteket, a sok „összeszűkített szem”-et, ami nem csak azért néz ki rosszul, mert ezek mégiscsak távol-keletiek, hanem azért is, mert én ehelyett a „résnyire húzta a szemét”, „sandán pillantott rá”, „szeme sarkából méregette”, és hasonlókat írnék. A tengeri és folyami csaták keveredése feltehetően a „naval”-ból jön, ami egyszerűen „vízi” csatát jelent. Szóval, szerkesztő.


R. F. Kuang: Sárkányköztársaság

R. F. Kuang: Sárkányköztársaság

Nikannak a történelem során háromszor is meg kellett küzdenie a túlélésért a véres mákháborúkban. Annak ellenére, hogy a harmadik hadjárat csak nemrég ért véget, Zsin nem tud megfeledkezni arról a kegyetlenségről, amelyet a népe megmentése érdekében követett el. Menekül a bűntudat, a szorongató ópiumfüggés és a tűz isteneként megismert bosszúálló főnix parancsai elől, aki rémes hatalommal ruházta fel.

Bár Zsin nem akar élni, meghalni sem hajlandó addig, amíg bosszút nem áll az áruló császárnőn, aki hátat fordított a hazájának, és szövetségre lépett az ellenséggel. A lány egyetlen reménye, ha belép a befolyásos Sárkány hadúr seregébe. A hadúr arra készül, hogy meghódítja Nikant, elűzi a császárnőt a trónról, és létrehoz egy új köztársaságot.

Ám sem a császárnő, sem a Sárkány hadúr nem az, akinek látszik. Zsin minél több dolognak lesz szemtanúja, annál jobban tart attól, hogy az országa iránt érzett szeretete ismét arra fogja kényszeríteni, hogy éljen a főnix gyilkos hatalmával. Mert már nincs semmi, amit Zsin ne áldozna fel az országa megmentéséért… és a bosszúért.

Hirdetés