Nevox értékelése


Nevox>!
Django Wexler: A birodalom ágyúi

Aki eljutott az Árnyháborúk negyedik kötetére, szerintem nagyjából tisztában van vele mit várhat el tőle, rengeteg női szereplőt, hadjáratokat, napóleoni csatákat és kissé túlírt könyvet. A hadjárat immáron a Felesküdött Egyház központja, az Elízium ellen irányul, ahol a Feketeség papjai valami nagyon ősi és gonosz dolgot tartanak fogva. A végeltekeig kiéleződik végre a királynő és Janus ellentéte, meglepően talpraesetten kormányoz az ifjú királynő az ellenség békeajánlata és a saját hadseregének érdeke között. Janus itt már kezd sokkal elvakultabb, majdhogynem fanatikus személyiségé válni, akinek ez a személyes ügye, és a hadsereg csupán eszköz céljai elérése érdekében, árnyalja a karakterét, ahogy Raesinia-t is, aki meglepően kedvelhető figurává vált. Szerencsére sokat szerepel Marcus, aki immáron valódi ráhatással bír az eseményekre, nem csupán sodoródik velük. Winter szála is érdekes, különösen azért, mert itt sokkal nagyobb szerepet kap a mágia, a végére tényleg tovább bővíti a világot, és a mágiáról alkotott világképet. Érdeme a regénynek, hogy a hatásos és megszokott csatajelenetek mellett immáron komoly mágikus párharcok is vannak, amelyek ugyan néhol inkább egy szuperhős képregényre emlékeztetnek, de kétségkívül nagyon jól megírtak.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiogy az egész Napóleon oroszsországi téli hadjáratának a fantasy környezetben történő átültetése, az áthallások, kikacsintások annyira jelentősek, hogy az egyes eseményeken túl -hóvihar, amit itt egy démon okoz- a szereplők jellem is ennek van alárendelve-Janus sorsa- ami nem feltétlenül baj, hiszen ez az írói koncepció is, de mindenképpen megfigyelhető. Mondjuk az eddigi kötetek tükrében ez nem olyan nagy meglepetés.
Továbbra sem tartozik a sorozat a flintlock fantasy zsánerteremtő remekművei közzé, de izgalmas, jól megírt szórakoztató könyvsorozat.


Django Wexler: A birodalom ágyúi

Django Wexler: A birodalom ágyúi

Elült az ágyúk füstje, elhalt a csatazaj, Vordannak pedig felkínálják a béke lehetőségét…
Miután súlyos verségeket szenvedtek a zseniális Janus bet Vhalnich-tól, az ellenséges hatalmak minden felet tárgyalóasztalhoz szólítanak, hogy megpróbáljanak véget vetni a háborúnak. Raesinia, Vordan királynője is hajlana a békére, Janus azonban kitart amellett, hogy a kérlelhetetlen Felesküdött Egyházzal kötött mindenfajta béke kudarcra van ítélve. A Feketeség Papjai ugyanis nem kötnek fegyverszünetet a „démonokkal” és „eretnekekkel”, akiket el akarnak pusztítani: a harc halálig tart.
Marcus d’Ivoire és Winter Ihernglass katonaként a parancsnokuk és a királynőjük közé kerül, és el kell dönteniük, hogy melyik vezetőhöz maradnak hűségesek – és milyen árat hajlandók fizetni a győzelemért.
Mindeközben Elízium mélyén feltámad egy új, gonosz hatalom, amelynek legyőzéséhez nagyobb áldozatokra lehet szükség, mint azt valaha is képzelték volna.

Hirdetés