Noro  értékelése


Noro >!
Brian W. Aldiss: Helliconia Winter

Nagy kihívás volt ez a trilógia, de érdemes volt a végére járni (még úgy is, hogy a második könyv nézetem szerint nem arról szólt, amiről kellett volna), mert hibái dacára is valódi klasszikus. A kettős csillag naprendszerében keringő bolygó története, amelyen egy „nagy év” 1825 évig tart, és ahol minden télen összeomlik az emberi civilizáció, a climate fiction egyik legkülönlegesebb alkotása.

Helliconia (a bolygó és a trilógia) az ún. Gaia-hipotézis továbbgondolása. Az elmélet szerint egy bolygó teljes élővilága egységes, önszabályozó rendszert alkot, amely alól az értelmes fajok ugyan képesek kibújni, de ezzel csak a saját végzetüket írják alá. A címbeli égitest lakóinak a földinél sokkal nagyobb és bonyolultabb kihívásokkal kell megküzdeniük: egy vetélytárs értelmes fajjal, amely a nagy tél viszonyaihoz alkalmazkodott, egy 900 évente visszatérő vírussal, és persze magával az állandó éghajlatváltozással. De az evolúciójuk során mindehhez alkalmazkodtak. spoiler Ha a civilizációnak „sikerülne” az ökoszisztéma bármelyik elemét eltávolítani, akkor az emberi adaptáció feltételei sérülnének.

A történet ugyanakkor legalább annyira társadalmi sci-fi is. Végigköveti az emberi kultúra fejlődését a kőkorszakból, az előző Nagy Évből megmaradt babonáktól az érett feudalizmusig, onnét pedig az ipari forradalmat már majdnem elérő világrend összeomlásáig. Mindhárom kötetben saját koruk jellegzetes figuráit vonultatja fel: e karakterek a legritkább esetben nevezhetőek szimpatikusnak, inkább a világban uralkodó mentalitást képviselik (hol elfogadva azt, hol szembeszegülve vele). A harmadik kötet nagy kérdése e téren az, hogy megértik-e a természet működését, vagy szembeszállnak vele. Mindkettőhöz kell egyfajta fejlettség, amellyel a korábbi évszakokban még nem rendelkeztek: az elsőhöz erkölcsi, a másodikhoz tudományos. Ez a kettő csap össze, miközben a bolygó hozzáférhető erőforrásai egyre fogynak.

Bár gondolatvilága zseniális, azért ez a könyv sem tökéletes. Előadásmódja mai szemmel bizony eléggé következetlen. Felváltva látjuk a világot egyszer őslakói szemével, másszor pedig a szinte mindentudó külső megfigyelő nézőpontjából. Ez utóbbi elvileg a Helliconia körül keringő, földi űrállomás volna, de mivel az ottani viszonyok is hanyatlásnak indulnak, ez a magyarázat sem igazán meggyőző. A távoli Föld lakói pedig inkább filozófiai kérdésekkel foglalkoznak, semmint azokkal az izgalmas biológiai részletekkel, amelyek a regény fontos részét képezik. Egyszóval nem könnyű a narráció csapongásához igazodni. (Már csak azért sem, mert a földrajzi és a történelmi utalások szinte követhetetlenek. Nagy kár, hogy nincs egy rajongói wiki, ahol vissza lehetne keresni ezeket.)

Visszatérve a Gaia-elméletre, el kell mondani, hogy a szerző nem áll meg a fentebb vázolt biológiai vonatkozásoknál. A befejező részt időnként szokták azzal bírálni, hogy túl messzire megy a spoiler földlakók ábrázolásával. Én azonban úgy gondolom, hogy mindez nem csak belefér a tudományosan megindokolható keretekbe, de értelmet is ad a korábbi kötetek bizonyos furcsaságainak. Elsősorban a Helliconia különös túlvilág-képére célzok ezzel, amelyet Aldiss ugyan nem magyaráz meg, de a sorok között olvasva fel lehet építeni egy hipotézist. spoiler Ugyanakkor az is értelmet nyer, mi szükség volt egyáltalán a földi megfigyelők szerepeltetésére: ők nem csak kényelmes narrátorok, de ellenpontot is képeznek az őslakókkal szemben, egy másik fejlődési irányt.

3 hozzászólás

Brian W. Aldiss: Helliconia Winter

Brian W. Aldiss: Helliconia Winter

A planet orbiting binary suns, Helliconia has a Great Year spanning three millennia of Earth time: cultures are born in spring, flourish in summer, then die with the onset of the generations-long winter.
The centuries-long winter of the Great Year on Helliconia is upon us, and the Oligarch is taking harsh measures to ensure the survival of the people of the bleak Northern continent of Sibornal. Behind the battle with which the novel opens lies an act of unparalleled treachery. But the plague is coming on the wings of winter and the Oligarch's will is set against it-and against the phagors, humanity's ancient enemies, who carry the plague with them.
This is the concluding volume of the Helliconia Trilogy-a monumental saga that goes beyond anything yet created by this master among today's imaginative writers.