Noro  értékelése


Noro>!
Katherine Arden: A lány a toronyban

A szláv mesefeldolgozásokat Naomi Novik utóbbi években elért sikerei után valószínűleg senkinek sem kell bemutatni. A lány a toronyban is hasonló alapokról indul, szerzője azonban a középkori oroszhont és azok megelevenedő varázslényeit egy hagyományosabb high fantasy közegbe illeszti. Itt még van jó és gonosz, és van a saját sorsát megváltoztatni kész hős. Persze azért nem annyira fekete-fehér minden, mint az 1980-as évek nagyregényeiben. Vászja részben hibái következménye elől menekül, részben az őt körülvevő kultúra ellen lázad, és részben valóban próbál valami hőstettet is véghezvinni – már ha engedik azok, akik megmentésre szorulnak. A történetnek ugyanis minden egyes jelenetét áthatja az, hogy ez a korszak a férfiak világa. Moszkva keresztény népe őszinte meggyőződéssel vallja, hogy csak egy erkölcsileg helyes út van, és aki erről letér, az vagy bolond, vagy istenkáromló. Helyesebb lenne tehát úgy fogalmazni, hogy a könyvben kétféle jó van és kétféle gonosz, amelyek néha átfedik egymást, máskor viszont nem. Ez viszont sokkal izgalmasabb lenne, ha a szerző nem tenné teljesen egyértelművé, hogy ő melyik értékrendet támogatja (lázadó hősnőjéét, természetesen, aki mellesleg maga sem tudja szavakba önteni, hogy miért úgy cselekszik, ahogyan). Történelmi moralitásjátéknak tehát a regény nem igazán állja meg a helyét. Javaslom tehát, hogy ne is olvassuk imigyen. Tekintsük inkább annak, ami: mesés kalandregénynek, amely eltalált hangulatával idézi meg az orosz folklór birodalmát.


Katherine Arden: A lány a toronyban

Katherine Arden: A lány a toronyban

A Medve és a Csalogány varázslatos története tovább folytatódik. A rettenthetetlen fiatal nővé serdült Vászját választás elé állítják: vagy férjhez megy, vagy kolostorba vonul. Ő azonban inkább megszökik otthonról – ám hamarosan az ostrom alá kerülő Moszkva városának védelméhez kell segítséget nyújtania.

Vászja számára nincs túl sok lehetőség, miután árvaságra jutott, és faluja boszorkánynak kiáltotta ki: vagy zárdába vonul, vagy hagyja, hogy a nővére összeboronálja egy moszkvai herceggel. Bármelyiket is választja, egy toronyba zárva éli majd le az életét, elzárva a tágas világtól, melyet annyira szeretne felfedezni. Így hát a kalandot választja: fiúnak álcázva magát lóháton nekivág az erdőnek. Miután a falvakat rettegésben tartó útonállókkal folytatott küzdelemben kivívja magának a moszkvai nagyherceg elismerését, gondosan meg kell őriznie a titkát, hogy valójában lány, nehogy elveszítse az uralkodó jóindulatát – még akkor is, amikor rájön, hogy a nagyhercegséget olyan titokzatos erők fenyegetik, melyeket csak ő, Vászja tud megállítani.