vicomte P értékelése


vicomte P>!
Jack Vance: Démonpikkelyek

Minden évben van egy-kettő a régi, kedvenc fantasyjeim közül, amelyet valamilyen apropóból újra kézbe veszek. Idén ez lett közülük az egyik, mert hirtelen vágyam támadt egy olyan régi vágású spoilerhősről olvasni, mint aki e könyv lapjain várja, hogy kalandjait ismét felelevenítse egy értő olvasó.

A történet főszereplője, Cugel, akit számos spoiler magasztalója és csodálója Ravasz Cugelként aposztrofál, oly' viszontagságos és embert próbáló utazáson vesz részt, hogy vérmes kalandjainak izgatott olvasója lélegzet visszafojtva csodálhatja csak, hogy eme nemes férfiú mily' keményen spoiler tűri a sors – s egynémely balszerencse spoiler által az útjába vetett maliciózus egyén – által rámért csapásokat.
Mert bizony a Haldokló Földön dekadens világán nem mindenki oly' nagyszerű jellem, mint hősünk spoiler – s ezen gátlástalan és önző figurák persze azonnal megorrontják hogy mily' tiszta lelkű spoiler és nemes spoiler utazót sodort eléjük a vak véletlen, s azon nyomban előnyt próbálnak ebből kovácsolni a maguk számára.
Cugel pedig mindössze azon igyekszik, hogy lehetőleg messze elkerülje az olyan rangjához és tudásához méltatlan helyzeteket, amelyekben túlzottan ki lenne téve a nyers fizikai erőfeszítés kényszerének spoiler, avagy le kelljen mondania hosszú utazása során a méltán megérdemelt kényelemről. Arról a kényelemről, amelynek kívánatos eleme lenne megfáradt testének finom selyemvánkoson történő nyugtatása közepette ízletes falatok elfogyasztása, készséges és bájos hölgyek társaságában, akik kívánság esetén egyéb módon is eme nagyszerű férfiú igényeinek kielégítését tekintik életük legfőbb üdvének.
Ám, minő borzalom, az élet zord és kegyetlen, és hiába Cugel minden spoiler bája és nemeslelkűsége spoiler hosszú és kacskaringós utazásán, mely során ismét – igaz, ezúttal a másik irányba – kénytelen megkerülni a Földet, hogy visszajuthasson Almerybe, és kiszabhassa az álnok és aljas Iucounura, a Nevető Mágusra, az alávaló gaztetteiért kijáró példás büntetést, nem csupán számtalanszor kénytelen feláldozni eme kényelem iránti elvitathatatlanul jogos igényét, hanem bizony gyakran nála kisebb formátumú személyek szolgálatába szegődve méltatlanul alantas munkák elvégezésével kénytelen törnie magát.
Ám ő bölcs türelemmel viseli eme megpróbáltatásokat spoiler és ha úgy adódik nemes bosszút vesz az őt sanyargatókon spoiler.

Cugel hosszas odüsszeiaija végén – mely során számos mágikus holmi is a birtokába kerül és nem egyszer kisebb-nagyobb hatalmú varázslókkal, vajákosokkal és démoni teremtményekkel is kényelmetlen kontaktusba lépni, végül eljut ősnemeziséhez és nevéhez híven ravaszságát és hosszú utazása során összegyűjtött élettapasztalatát felhasználva fondorlatos módon küzd meg ellene.
S hogy elnyeri mindezért jól megérdemelt jutalmát?
Nos, a Cugel kalandjait követő olvasónak nem kell csalódnia!

6 hozzászólás

Jack Vance: Démonpikkelyek

Jack Vance: Démonpikkelyek

Ravasz Cugel sokszor elátkozta már azt a napot, amikor betört Iucounu, a Nevető Mágus palotájába. A varázsló rajtakapta és büntetésül elröpítette a világ végére, hogy szerezze meg számára a Túlvilág Szemét.
Cugel teljesítette a küldetést, számtalan vesződség árán visszatért, és a hatalma alá hajtotta Iucounut.
Kegyetlen bosszúra készült, ám egy apró hiba folytán önmagát röpítette el a Sóhajok Óceánjának partjára, s kezdheti elölről hosszú vándorlását. Egy gyengébb lelkületű ember beleroppan… Ám hősünket nem hiába hívják Ravasz Cugelnek: fürge eszű, gyors lábú, gátlástalan, fortélyos, jól bánik a karddal, s ha kell, a fondorlattól sem riad vissza…
Elindul, hogy ismételten megkerülje a Haldokló Földet – ezúttal az ellenkező irányból…

Hirdetés