Marcus értékelése


>!
Marcus
Isaac Asimov: Asimov teljes Alapítvány – Birodalom – Robot univerzuma IV.

Elérkeztünk az Asimov életműben a nagy műhöz, az abszolút klasszikushoz, az Alapítványhoz és társaihoz. Emlékszem, hogy már első könyvtáras élményeim során – amikor az utam mindig a sci-fi polchoz vezetett – mindig feltűnt a sok Asimov könyv, és hogy mennyi „alapítványos” címet látok. De valamiért nem hozott lázba (nem is baj, gyerekfejjel nem hinném, hogy tetszett volna), csak jóval később, egy jóbarátom ajánlására olvastam az első és a második könyvet. Mindkettő nagyon tetszett, de aztán valahogy nem került sorra a többi rész. Most így húsz év után újraolvasva már nem ütött akkorát, ráadásul viszonylag sok logikátlanságot látok benne, de azért így is jó könyvek ezek.

Előjáték az Alapítványhoz
Több rövid történet Seldonról, a kutatócsoport megalapításától egészen az Alapítvány megalapításáig. Ez Asimov késői regénye (ha jól tudom, az utolsó), így bár az univerzumot is építi valamennyire, de a lényeg inkább az öregedő Seldonon van, aki építi nagy életművét, de közben egyenként veszíti el barátait, családtagjait. Az utolsó lapok már tulajdonképpen Seldon, vagyis Asimov búcsúszavai mindenkihez, így hát eléggé megható tud lenni. 4,5/5

Alapítvány
Az egész galaxisra kiterjedő Birodalom hanyatlik. Ezt még kevesen látják, de egy csoportnyi tudós nemcsak hogy látják, hanem matematikai módszerekkel ki is számítják az emberiség jövőjét. Ez a tudomány a pszichohistória, és erre épül az a kísérlet, hogy a Birodalom bukását követő harminc évezrednyi káoszt egy ezredévre rövidítsék – az Alapítvány segítségével. Az Alapítvány egy bolygó valahol a galaxis szélén, ahol egy csapatnyi tudós és telepes dolgozik békében.
Ahol telnek-múlnak az évtizedek, majd évszázadok, és a Birodalom valóban elkezd szétesni, az alapítványiak újabb és újabb válságokkal szembesülnek. Helyi háborúk törnek ki, helyi hadurak, vagy éppen a Birodalom maradványai próbálnak uralomra törni, és az Alapítványnak a saját védelme érdekében is felül kell kerekednie rajtuk. Azonban az Alapítvány alapvetően nem rendelkezik fegyverekkel, tehát a megoldásnak mindig máshonnan kell jönnie. Bár felbukkannak fontos egyének a történet során, végül az alapvető társadalmi (technológiai, filozófiai, stb.) folyamatok azok, amelyek biztosítják a továbbhaladást.
A válságok során maga Seldon is megjelenik, előre felvett hologram-üzenet formájában, bár inkább utólag magyarázza meg, hogy mi miért alakult úgy, ahogy.
Bár van egybefüggő nagy ív, de alapvetően különálló történetek ezek, és hasonlóan Asimov másik korai darabjához, az Én, a robothoz, itt is az egy probléma-egy megoldás képlet jelenik meg.
Szerintem első olvasásra lenyűgözőbb, másodikra már kicsit veszít az ötlet a varázsából, és néhol egy-egy logikai hiba is feltűnik. 4,5/5

Alapítvány és Birodalom
A folytatás első fejezete egy újabb Seldon-válság, de utána kezdődik az igazán komoly történetív. Megjelenik ugyanis az Öszvér, a pszionikus erőkkel rendelkező mutáns, és ezzel a Seldon-terv nem számolt, mivel az csak embertömegekkel, illetve folyamatokkal tud dolgozni.
Nekem már az első olvasáskor is nagyon átlátszó volt az Öszvér kiléte, ugyanakkor maga a probléma/válság már izgalmasabb. 4/5

Második Alapítvány
A harmadik részben a Második Alapítvány kerül a középpontba, pontosabban annak a keresése. A pszionikus erők, azok felhasználása, illetve azok ismeretlensége alaposan megkavarják a dolgokat, és kiszámíthatatlanná teszik a történéseket. Ilyen szempontból izgalmas a történet, ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy már tulajdonképpen csak egy problémát kapunk, és nem négy-öt válságot, mint mondjuk az első részben. Emiatt néha kicsit vontatottnak tűnik a regény (és igazából ha megnézzük Asimov könyveit, nem nagyon tudott mit kezdeni a hosszabb, egybefüggő sztorikkal, otthonosabban mozgott a rövid történetekben, vagy ha valami hosszabbat írt, akkor azt fejezetekre tagolt alproblémákra bontotta szét). 4/5

Az Alapítvány-trilógia klasszikus mivolta megkérdőjelezhetetlen, mert bár a fénye kicsit talán megkopott, az „okos sci-fi” alapkövének számít.


Isaac Asimov: Asimov teljes Alapítvány – Birodalom – Robot univerzuma IV.

Isaac Asimov: Asimov teljes Alapítvány – Birodalom – Robot univerzuma IV.

Az emberiség jövőjének húsz évezrednyi történelme elevenedik meg az Encyclopedia Galactica. Isaac Asimov párját ritkító magabiztossággal vezet bennünket végig monumentális jövővízióján: a Föld pusztulásának, a Galaktikus Birodalom összeomlásának és az Alapítványok tündöklésének vászna előtt emberek, robotok, mutánsok és bolygólények dolgoznak és harcolnak sorsunk irányításáért és végzetünk beteljesítéséért. Asimov eredetileg majdnem húsz kötetre rúgó Alapítvány-, Birodalom- és Robot történetei új formában kerülnek most az Olvasó kezébe: összegyűjtve, hiánytalanul, történeti időrendi sorrendbe szedve, egy 5 könyvből álló sorozat formájában.
A művekkel most ismerkedők és az Asimov-barát gyűjtők számára egyaránt meglepetés lehet a kötetek következetes szerkesztése. Egységes lektorálással és terminológiával, történeti dátumokkal ellátott novellákkal és regényekkel, lábjegyzetekkel és kereszthivatkozásokkal, átfogó kronológiával, valamint az Asimov halála után írt, folytatásokra való utalásokkal a sorozat világviszonylatban is példátlan emléket állít a néhai írónak és ma is élő világának.

Hirdetés