tiborszerintabor P értékelése


tiborszerintabor P>!
Lao-ce: Tao Te King

Lao-ce: Tao Te King Az Út és Erény könyve

A Tao Te King olvasása közben érezhető, hogy szerzője egy bölcs ember, aki „valami alapvetőt”, „valami egyetemest” és valami „nagyon lényegeset” próbál közölni a művében, részben direkt, részben intuitív módon, sejtetve, utalgatva. A Tao te king valószínűsíthetően azért lehet népszerű olvasmány, mert spirituális, ezoterikus jellegű, de nem egyházi értelemben: ebben a világképben nincsenek se szentek, se merev dogmák, se rituálék. A mű könnyen olvashatósága ellenére fajsúlyos témákkal foglalkozik: metafizikai, valamint államelméleti és társadalomfilozófiai, illetve a személyes életvezetésre vonatkozó etikai gondolatokat is tartalmaz.

Hogyan működik egy rendezett, harmonikus világ? Úgy, hogy minden entitás benne a „maga helyén van” – azaz mindenki olyan státuszban van, ami képességeinek, adottságainak, „hajlamainak” megfelel, olyasmi tevékenységet végez tehát, amely elvégzésére alkalmas. Egy ilyen világhoz szükség van „egyetemes rendezőelvekre” (statika), illetve „egyetemes szervezőerőre” (dinamika). Az egyetemes rendezőelvek megadják, mi a „helyes”, a „követendő”, az „értelmes” (irány), az egyetemes szervezőerő pedig gondoskodik arról, hogy ne legyen hosszú távon kilengés a rendszerben.

Az egyetemes szervezőerő egy „univerzális központi erőforrás”, ami körül minden „forog”, és ami nyugalomban van, illetve „láthatatlan”. Ha a jelenség megértéséhez földi materiális viszonyok között keresünk analógiát, akkor a tao olyan, mint a vízörvény, vagy a tornádó, vagy a hurrikánok „szeme”. Hasonló örvényfolyamatként értelmezhető a Naprendszer, amelyben a bolygók látszólag a „Nap körül” keringenek, ugyanakkor az örvénylésnek nem a Nap a központja.

Hogyan működik egy kaotikus, problémás világ? Úgy, hogy az entitások nem a helyükön vannak, és nem olyan feladatot végeznek, amelyek ellátására képességeiknél fogva alkalmasak. Ilyen világban nincs rend, legfeljebb alkalmi kényszerrend áll fenn, amit erőszakkal, illetve manipulációval tartanak fenn, önkényes szabályok segítségével. Ilyen világban a „gyermek” elszakad az „anyjától”, és önkényesen, saját korlátolt szándékai és önző vágyai szerint él – ameddig torz, beleg világa össze nem omlik.

Hogy lehet egy harmonikusan működő világot megrontani, rendjét felborítani? Úgy, hogy olyan embereket kell hatalomhoz, illetve „lehetőségekhez” juttatni, akik hatalomgyakorlásra, kiemelt támogatásra érdemtelenek, méltatlanok, egy torz, mesterséges „társadalmi játékteret” létrehozva. Ennek megvalósításához el kell torzítani az egyének szemléletét és értékrendjét – erre megvannak egyrészt a módszerek, másrészt pedig a szerek.

A mű bemutatja, hogy milyen emberek méltók arra, hogy irányítsanak: a bölcs ember „gondolkodásában szereti a mélységet, az emberekhez jóakaró, a beszédben őszinte, a kormányzatban szereti a rendet, a munkában a lehetőségekhez alkalmazkodik, vállalt feladatait a maga idejében végzi, nem törtet, ezért nincsenek ellenségei”. „Hatékony s amellett szerény, uralkodik zsarnokság nélkül, ez az igazi erény.” A jó irányító bölcs, szerény, segítő beállítódású – az ilyen személy a fennálló világ keretei között egy nem sokra értékelt „lúzer”.

A helyes útról letért, és ennek következtében „preapokaliptikus” állapotba sodródott világunkban „már csak” arra lenne szükség, hogy a műben leírt tartalmakat „komolyan vegyük” és alkalmazzuk..

A témához kapcsolódó további értékeléseim:
Baranyi: Fejlődő létrontás és örök hagyomány https://moly.hu/ertekelesek/2842838
Buji: Az elfelejtett evangélium https://moly.hu/ertekelesek/3048227
Bácsfi: Aranykormítoszok és visszatérés https://moly.hu/ertekelesek/3048696
Schumacher: Tévelygők útikalauza https://moly.hu/ertekelesek/3077494
Barabási: A képlet https://moly.hu/ertekelesek/3172199


Lao-ce: Tao Te King

1.299 FtIgazi könyvdiszkont ·
2.170 Ft –40%
2.099 FtÚj Könyvek ·
2.999 Ft –30%
2.124 FtKönyvtündér ·
2.999 Ft –29%
2.219 FtMai-Könyv ·
2.999 Ft –26%
2.399 FtJókönyvek.hu ·
2.999 Ft –20%
749 Ft-tólálomgyár könyvesboltok
2.549 FtLíra ·
2.999 Ft –15%
2.549 FtRégikönyvek.hu ·
2.999 Ft –15%
2.000 Ft-tólRégikönyvek.hu antikvár
399 FtBook and Walk
300 Ft-tólMolyok eladó könyvei
Könyvtár
Lao-ce: Tao Te King

A híres kínai filozófus, Lao-ce mai napig töretlen népszerűségnek örvendő műve. A Tao te king a kínai bölcselet hatalmas jelentőségű, egyetemes fontosságú alkotása, amely egyúttal költői alkotás is. A művet Weöres Sándor fordításában olvashatjuk.