Habók P értékelése


Habók P>!
Steven Saylor: Caesar trónja

Ebben a krimiben látszólag nem sok nyomozni való van Ugyan mindenki sejti, hogy Caesar ellen összeesküvést szőnek, és Gordianus meg is kapja a megbízást – több embertől is – a nyomozásra, eredményre nem jut. A többit tudjuk – március idusán meggyilkolják Caesart És aztán – szinte mellékesen, a regény utolsó harmadában – megtörténik az a gyilkosság is, amelynek tettesét Gordiánusnak – ezúttal nem megbízásból – ki kell derítenie. A nyomok persze ott vannak a cselekmény kezdetétől, csak én nem láttam meg. (De hát nem is én vagyok a nyomozó…) És közben persze megint kapunk egy kis Rómát – utcákat, tereket, kocsmákat, a Fórumot, a könyvmásolókat, a tógakészítőt, temetési szertartást, zendülést, mindazt, amit ebben a sorozatban szeretek.


Steven Saylor: Caesar trónja

Steven Saylor: Caesar trónja

Steven Saylor a legújabb regényében a történelem leghíresebb gyilkosságát helyezi középpontba: Rómában vagyunk Kr. e. 44-ben, nem sokkal martius idusa előtt.

A római szenátus által élethosszig diktátornak választott Julius Caesar megkegyelmez maradék ellenségeinek és megjutalmazza barátait. Elhagyni készül a várost, hogy légiói segítségével meghódítsa a Pártus Birodalmat. Indulás előtt azonban akad néhány elintéznivalója.
    Gordianus, aki évtizedekig nyomozott a hatalmasságok bűnei és gyilkosságai ügyében, és bebocsátást nyert a lovagi rendbe, elhatározza, hogy visszavonul. Csakhogy martius 10. napjának reggelén először Cicero, majd Caesar is a házába hívja. Ugyanazt kérik tőle: éleslátása és szimata segítségével derítsen fel egy esetleges összeesküvést a diktátor ellen. De Caesar mást is közöl vele. Mivel egyik legfőbb bizalmasa Meto, Gordianus fogadott fia, hálája jeléül olyan kitüntetésben akarja részesíteni a Nyomozót, amely nemcsak az ő életét, hanem az egész családja jövőjét is megváltoztatja. A szenátus következő ülésén, martius 15-én nagy kegyben kívánja részesíteni.
    Gordianusnak tehát le kell porolnia régi tudományát, és le kell lepleznie a Julius Caesar életére törő cselszövőket. Ha léteznek egyáltalán. Ezalatt viszont másféle összeesküvések is szövődnek. Martius idusa gyorsan közeleg, és legalább egy gyilkosságra biztosan sor kerül.