Baráth_Zsuzsanna P értékelése


>!
Baráth_Zsuzsanna P
Benkő László: Kinizsi

Benkő László: Kinizsi Mátyás király hadvezére

Mátyás király hadvezére óriás erejű ember volt, aki a kenyérmezei csata után három halott törökkel járta a táncot, és sohasem veszített csatát. A legendás Fekete Sereg (amely arról kapta a nevét, hogy a király halála után sokáig fekete szalagot viseltek a vállukon a katonák) még legendásabb vezetőjének (akinek később saját magának kellett megsemmisítenie egykori alakulatát, mivel azok a zsold elmaradása miatt rabolni és fosztogatni kezdtek) nem éppen hétköznapi figurája érdekes módon eddig nem nagyon ihlette meg a történelmi regényírókat, azonban Benkő László rá jellemző módon egy nagyon izgalmas, csatákkal és politikai intrikákkal teli remek könyvet írt róla, amelyből nemcsak Kinizsi Pál életét ismerhetjük meg, hanem a kort is, amelyben élt. A hadvezért molnárlegényként emlegetik ugyan, mégis nemesnek született, ámde nagyon szerény körülmények között, Felsőkinizsen, a család legértékesebb vagyontárgya egy régi malom volt, olyannyira nem volt pénzük, hogy a siheder Palkó gyalog indult el Kassára, hogy zsoldos katonának álljon, annak érdekében, hogy ki tudja fizetni a váltságdíjat édesapjáért, akit a rigómezei csata után vetett fogságba a török. Ki gondolta volna akkor, hogy ebből a fiatalemberből néhány évtizeddel később hadvezér és rengeteg nemesi cím birtokosa lesz. A különleges testi erővel rendelkező és eszes fiúból Magyar Balázs faragott kiváló katonát, hogy aztán együtt fussanak be szép karriert Hunyadi János, majd Mátyás király szolgálatában. Sok nagy csatát vívunk meg a főszereplővel, aki valóban nem veszített soha egyetlen egyszer sem, de óriási ereje ellenére egyáltalán nem volt dalia, meglepően zömök testalkattal rendelkezett, és egyáltalán nem fűlt a foga a nősüléshez, habár egyáltalán nem vetette meg a szebbik nem társaságát. Aztán élete alkonyán elvette atyai barátja, Magyar Balázs leányát, Benignát, de még ő sem tudta visszatartani attól, hogy még halálos betegen is csatába induljon, hiszen neki katonaként ez volt az élete. A történet az 1448-as rigómezei csatával indul és Kinizsi Pál haláláig tart, és több mint 500 oldalon keresztül fenn tudja tartani az olvasó érdeklődését, hiszen miközben zajlik a főszereplő élete, figyelemmel kísérhetjük a nagypolitikai eseményeket is, ott forgatjuk a kardot Hunyadival a nándorfehérvári csatában, hogy aztán elfoglaljuk Mátyással Bécs városát, majd azt is végignézzük, hogyan távolítja el a hatalomból a király özvegye, Beatrix Corvin Jánost, hogy aztán ő is elveszítse a trónt. Nagyívű történelmi kalandregény, amelyből kirajzolódik egy különleges ember sorsa.
A teljes kritika itt olvasható:
https://smokingbarrels.blog.hu/2019/05/09/konyvkritika_…


Benkő László: Kinizsi

Benkő László: Kinizsi

Kinizsi Pál a magyar történelem egyik különös és kiemelkedő alakja…

De ki volt valójában Kinizsi, akit már életében is legendák öveztek?
Aki Mátyás királynak malomkő tálcán szolgálta fel az italt?
Aki két halott törökkel a hóna alatt, egy harmadikkal a fogai között járta a győzelmi táncát a csata után?

Vajon miféle érdekek mozgatták az országot és az országnagyokat, s milyen szerep jutott mindebből Kinizsinek?
A számtalan harci cselekmény mellett megismerheti a politikacsináló nagyurak, a korabeli udvari intrikák világát, valamint ugyancsak „megjelenik” Mátyás király híres Fekete Serege is, amelynek egyik vezére éppen Kinizsi lesz…

Kinizsi különleges korszakban élt. Hadviselései során soha nem vesztett csatát…Részt vállalhatott a nándorfehérvári győzelemben, a felvidéki harcokban, ott volt Kenyérmezőnél, s jelen lehetett azokban az esztendőkben, amelyekben az országnagyok Mátyás ellen árulást követtek el, és összeesküvéseket szerveztek.

Vajon Ön is tudja, hogy a „nagy király” testőrségének kiemelt és megbecsült kapitánya volt?

És milyen szerepet játszott Mátyás halála után a szélnek eresztett, és az országban garázdálkodó Fekete Sereg megfékezésében, amelyet hajdanán maga is vezetett?
Kinizsi Pál élete igazi vérbő kalandregény, élete folytonos harcból állt, miközben állhatatosan szolgálta az uralkodót, és esküjét csak egyszer szegte meg…
Hogy mikor és milyen esemény során?
Megtudhatja ebből a fordulatos és lebilincselő történelmi-kalandregényből!

Hirdetés