Miyako71 értékelése


>!
Miyako71
Bakóczy Sára: A város és a rózsa

Bakóczy Sára: A város és a rózsa Debreceni széphistória

Először is gratulálok a szerzőnek, rendkívül hiteles, gazdag történelmi háttérrel rendelkező történetet sikerült alkotnia, amelynek nem csekély érdeme hogy kis hazánk egy szép alföldi városát, és annak 16. századi életének egy szeletét ismerhetjük meg belőle. A könyv abszolút hiteles, korhű a szereplők és a cselekmények ábrázolása is. Külön plusz volt nekem, hogy sokat emlegetik szülőfalum/városom földesurát és családját spoiler, akiről mindig szívesen olvasok.
A cselekményben minden a helyén van, a szereplők jelleme jól felépített. A cselekmények tulajdonképpen logikusan követik egymást, kisebb csavarokra azért számíthatunk. A főszereplő/elbeszélő Sára, ahogyan azt az Illés együttes megénekelte, „egy kicsikét butácska”, de a történet vége felé az írónő hitelesen megmagyarázza buta viselkedését spoiler. Így elfogadhatóvá válik több döntése is. Arra való tekintettel, hogy a szerző a történet mesélőjének egy korabeli (bár nem valós) személyt választott, az alkalmazott nyelvezet régies, vagy inkább régieskedő. Helyenként olyan szavakat használ, amik biztosan abból a korból származnak, de még így is nagyon furcsának tűnnek spoiler, miközben legnagyobbrészt pedig erősen a maihoz közeli szókészletet használ. Nekem zavaró volt a rengeteg idegen kifejezés, ráadásul folyamatosan dőlt betűvel szedve, és a lábjegyzetekhez való állandó lapozgatás (abba is hagytam). Emiatt nem öt csillag.


Bakóczy Sára: A város és a rózsa

Bakóczy Sára: A város és a rózsa

Ezerötszáznegyvennyolc, Magyar Királyság. Buda lassan egy évtizede török kézre került, az ország három részre szakadt. A három résznek – a török hódoltságnak, a Habsburg-uralom alatt álló Magyar Királyságnak és a Fráter György által kormányzott Erdélynek – szinte pontosan a határán áll egy gyorsan gyarapodó mezőváros: Debrecen, a török fogságban sínylődő Enyingi Török Bálint birtoka.

A debreceni tőzsérek félelmet nem ismerve hajtják és hajtatják át a hatalmas szürkemarhagulyákat a török által megszállt országrészeken Bécs felé – vagy a vállalkozóbb kedvűek a császári harmincadvámot megkerülendő észak felé –, hogy onnan a nyugati kézműipar termékeivel és luxuscikkekkel térjenek vissza a keleti országrészbe.

Az öntudatos lutheránus polgárság egyik vezéralakja Bakóczy Péter tanácsnok, szenátor leánya, Sára a Székesfehérvárról Debrecenbe költözött nagy múltú és nagy hírű Sákvári tőzsérfamília utolsó sarja, Gábor felesége lesz. Az esküvő után azonban rá kell döbbennie, hogy férjét sötét titkok lengik körül, és talán az élete sincs biztonságban mellette…

A szerző kiterjedt történelmi kutatásokon alapuló, rendkívül élvezetes stílusban megírt történelmi regénye egyedülálló betekintést nyújt az 1500-as évek közepének mindennapjaiba, remek arányérzékkel állítva a kor történelmi és politikai eseményeit szereplői drámai és felemelő sorsának hátteréül.

Hirdetés