Csetepaté értékelése


>!
Csetepaté
Forró Tamás – Havas Henrik: A láger

Érdekes volt kb. 30 évvel a megjelenés után olvasni ezt a könyvet. Egyrészt megidézte az adott kort, másrészt a menekült kérdés kapcsán máig ható aktualitása van. 1988-ban az utazási szabályok liberalizációját követően már nem volt akkor a tétje a disszidálásnak, így a könyv megírásának sem. Pár évvel korábban nagyobbat szólhatott volna a dolog, de értelemszerűen, akkor meg nem jelenhetett volna meg. Ami miatt legfeljebb két csillagra tartom érdemesnek, az a szélsőségesen egyoldalú, propagandisztikus bemutatása a dolgoknak. Kizárólag olyanok személyes történetei jelennek meg a kötetben, akiknek a külföldre távozása kudarccal, csalódással végződött.


Forró Tamás – Havas Henrik: A láger

Forró Tamás – Havas Henrik: A láger

Nagyon sokáig az alig bocsánatos bűnök közé tartozott. Később nem illett beszélni róla, ma pedig mint "jogellenes külföldi tartózkodásról" riportok és nyilatkozatok hangoznak el, illetve látnak napvilágot a magyar sajtóban, rádióban és televízióban.

A disszidálás: egy darabka magyar történelem. 1979-ig büntetendő cselekmény volt, bíróságaink évente több száz személy ellen hoztak távollétében elmarasztaló ítéletet; némiképp a hazaárulással is társult ez a magatartásforma, még akkor is, ha nem politikai indítékok húzódtak meg mögötte, hiszen az 1970-es évek büntetőjogi gyakorlatából mindinkább kiviláglott, hogy ezeket a cselekményeket túlnyomó részben nem politikai okok váltják ki. Kalandvágy és meggondolatlanság éppúgy indítéka lehet a disszidálásnak, mint egzisztenciális okok vagy a szakmai érvényesülés igénye, s csak a legritkább esetben politikai ellenzékiség. Éppen ezért a büntetőjog – hacsak valaki kirívóan meg nem sérti a Magyar Népköztársaság érdekeit – ma már nem foglalkozik vele.

De mi van azokkal, akik nekivágtak a Nagy Ismeretlennek, többnyire nyelvtudás nélkül, némelyek mindössze annyi tájékozottsággal, amennyit néhány amerikai filmből "elsajátítottak", és most egy lágerben várják a megváltó befogadási nyilatkozatot?

Mi lesz velük? A sorsok, különféle életutak és történetek szövevényén át újkori történetünk egyik sajátos "dante bugyrába" pillanthatunk bele.

A láger – riportkönyv. A két kitűnő rádiós újságíró 1988. márciusi ausztriai és magyarországi tapasztalatainak gyűjteménye. Könyvünket olvashatjuk okulásul, és olvashatjuk mint egy kalandregényt.

Hirdetés