Ákos_Tóth IP értékelése


Ákos_Tóth IP>!
Karinthy Frigyes: Így írtok ti

Bámulatos teljesítménye a magyar oktatási rendszernek, hogy a versek ellen sokszor szinte gyárilag beoltott nebulók jó esetben élvezik, de szerencsés helyzetben értik is Karinthy irodalmi paródiáit.* Emlékszem ugyanis, hogy bár általános iskolában sosem éreztem át igazán Ady, Petőfi, vagy Babits művészetének jelentőségét és nagyszerűségét, az Így írtok tiből olvasva már akkor is felfedeztem írásuk jellegzetességeit, a téma és a forma, akár a szóhasználat sajátos vonásait, amik alapján Karinthy is képes volt utánozni, egyúttal baráti pellengérre állítani őket. Ez pedig annak dacára derített jókedvre, hogy a három nagyság versei igazából továbbra sem mozgatták a fantáziámat, azt viszont jól elraktam magamban, hogy Karinthy – ha akarna – bármelyikük lehetne… No ez persze vélhetően tévedés volt.

De keserédes tévedés. Hosszú idő után újra kézbe véve az Így írtok tit megint megbizonyosodtam arról, hogy a klasszikus magyar irodalom egy kifejtésre váró aranybánya, és ezt egy laikus olvasónak Karinthy szójátékainál jobban semmi sem tudja bizonyítani. A legjellemzőbb sajátosságok kiemelése ugyanis nem csak paródia, hanem esettanulmány is egyben, amivel tulajdonképpen egy-egy sűrített kivonatot, koncentrátumot kapunk kézhez a nagy alkotókból – igaz, Karinthy szemüvegén keresztül nézve, ami azért torzít egy picit…
Mindezen túl pedig kalapot is kell emelnünk Karinthy előtt, hiszen a kötet önfeledt bohózatai néha keményen odavágnak: kinek lenne például mersze csúfolódni Gyóni Gézán, akinek háborútól sokkolt verseit propagandisztikus hadilírává alakítja a szerző? Adyt parodizálni sem lehetett kockázatmentes megmozdulás: 1912-ben Hady Endrézni még csak-csak, de az 1921-es bővített újrakiadásban szerepeltetni a Moslék-országot, vagy a Leköpöm a multat című szösszenetet…**
És persze ott az önreflexió, ami szerintem még azoknak a kortársaknak is gyógyír lehetett, akiknek megfacsarta a szívét egy-egy paródia, ámbár humoreszket parodizálni több mint biztonsági játék, és mit ne mondjak, a Különös eset önjogán is veszettül fergeteges darab lett.

A jókora Karinthyságok című kötetbe egyébként az 1921-es változat került be, kibővítve a külföldi írókkal. A szelekció számomra nem teljesen világos, mert a MEK-en elérhető Oscar Wilde átirat innen például kimaradt (pedig abszolút kedvenc-gyanús). Mindenesetre a közismert paródiaversek mellett megannyi irodalmi karikatúra lapul még a gyűjteményben: drámák, novellák, cikkek, kritikák, riportok, levelezések – az önvédelmi eszköznek is elsőrangú könyv gyakorlatilag felét a könnyed és szórakoztató Így írtok ti teszi ki.
Méltán klasszikus, kiváló segédanyag a századforduló irodalmának megismeréséhez.

*Na jó, legyünk igazságosak és realisták: maradjon ez Karinthy és a magyartanárok érdeme!
** Leköpöm a multat
A lélek-pókot, a cudart,
Leköpöm a lelkemet is,
Mert visszanyihog a multba.

Én vagyok Málé király
Én vagyok Málé király
Holdfényes, szelid arcom
Belelobog a nagy éjbe.

2 hozzászólás

Karinthy Frigyes: Így írtok ti

Karinthy Frigyes: Így írtok ti

Karinthy legismertebb, legnépszerűbb műve mindmáig az Így írtok ti. Ez a mű hozta meg számára az ismertséget, ezzel a könyvével aratta első igazi, nagy sikerét. A kávéházi játékokból, nemzedéktársainak kigúnyolásából alakult karikatúrasorozat idővel tudatos enciklopédiává bővült, s nemcsak a magyar szerzők arcképcsarnoka teljesedett ki, hanem világirodalmi és műfaji tematikával is gazdagodott. Máig ható sikerének titka, hogy Karinthy a célba vett írói egyéniség egész karakterét, az alkotói modor és modorosság torzképét rajzolta meg. Kötetünk a Még mindig így írtok ti méltán híres gyűjteményén túl a korabeli lapokban megjelent közlések legjobb gúnyrajzait is tartalmazza.

A sorozatot szerkeszti és a szöveget gondozta Fráter Zoltán.