gesztenye63 MP értékelése


>!
gesztenye63 MP
Ursula K. Le Guin: A megtalált és az elveszett I.

A teljes, több millió éves haini történelem polgára vagyok, és országom az egész galaxis!
Talán ez a rövidke mondat az, ami számomra a leginkább meghatározta ezt a válogatáskötetet. No meg a leírt világ komplexitása, egyedisége, unikalitása. S mindez egyszerűen Ursula asszony írásmódja miatt. Hiszen galaxisok évmilliókra nyúló történetével scifi írók százai operálnak, de ilyen historikus mélységet, a soha nem volt korok történelmének lábujjkörömig érő aprólékos, hiteles, analitikusan elemző, tényszerűen száraz és mégis durván szélsőséges olvasói emóciókat kiváltani képes leírását még senkitől sem kaptam.
Ezek az írások, valahogy úgy álltak össze a fejemben, mint egy soha el nem készülő, folyamatosan íródó, a teljesség tökéletességére törekvő Encyclopedia Galactica (nem összetévesztendő az asimovi világgal!) önálló fejezetei. Nyilvánvaló, hogy bár a kilenc kisregény nem mindegyike játszódik Ekumen világában, de az ábrázolt társadalmi viszonyok, Le Guin humanoid (tehát kifejezetten emberi lények nemi hovatartozását, szocializációs útját, önmeghatározását feszegető) genderizmusának megrögzött és konzekvens elköteleződése a felrajzolt világokban éppúgy működőképes, tökéletesen gördülékeny, mint a Földön játszódó történetek esetében.
Úgy gondolom, hogy a Le Guin történeteiből sugárzó szilárd, mozdíthatatlan világlátás még az ellenálló olvasót is megragadja, s ha nem elég óvatos, hosszú ideig fogva is tartja. …és csak vitatkozna vele, bosszankodna rajta, de a legtöbbször mélyen egyetértene a sorok közül sugárzó humanizmussal.
Első ismerkedésem volt ez az írónő munkásságával, de máris a hiányérzet munkál bennem. Hiszen bármennyire nehéz darabok is Le Guin alkotásai, akármilyen hosszú szüneteket tartok is a még olvasatlan írásai között, a szerző halála, az életmű befejeződése a „soha sem lesz már” érzetét kelti bennem.

Zárómondatként csak annyi, hogy számomra Ursula K. Le Guint az eddig olvasott kisregények stabilan a „magasirodalom” képviselői közé emelik, tehát félre a zsáneríró meghatározással.
Örömmel ajánlom az antológiát, a legjobb talán, ha hosszú hetekre kényelmesen bevackolódsz a világába.
Olvasónapló:
https://moly.hu/olvasasok/6682293


Ursula K. Le Guin: A megtalált és az elveszett I.

Ursula K. Le Guin: A megtalált és az elveszett I.

Ursula K. Le Guin meghatározó alakja az amerikai irodalomnak. Képzeletét, párját ritkító stílusérzékét, emberi érzékenységét, határozottságát, humorát és keménységét arra használta, hogy teljesen új társadalmakat, emberi viszonyulásokat vizsgáljon meg, és ezeken keresztül kutassa az örök emberit – mindazt, amiért az emberekre föl lehet nézni és mindazt, amit egy felvilágosult társadalomnak el kell vetnie. Hitvallása volt, hogy hangot adjon az elnyomottaknak, a némáknak, az irodalom tükrén keresztül fényre hozza a legintimebb és legfájdalmasabb tapasztalásokat.
A Valós és valótlan című novellagyűjtemény után a nemrég elhunyt szerző hosszabb elbeszéléseiből és kisregényeiből válogat A megtalált és az elveszett két kötete.

Hirdetés