szadrienn P értékelése


>!
szadrienn P
Békés Pál: Csikágó

Békés Pál: Csikágó Gangregény

Az a hosszú-hosszú erzsébetvárosi gang. Piszkossárga, alig vakolt falak.
A lompos Schnellné tarka virágos műselyem pongyolájában már megint szőnyeget porol az udvaron és közben a fülét hegyezi. Vajon milyen zörejek szűrődnek ki az ajtók mögül? A titkolnivaló szerelem zaja? A szájra tapasztott tenyér alól felcsukló, aggódva leplezni próbált szenvedély elfojtott hangjai? Ejnye kíváncsi Schnellné, magának már régen a házmesterfülkében lenne a helye.
Az összegubancolódott függőfolyosók világa, a pesti Csikágó tulajdonképpen a Damjanich utca – Aréna (Dózsa György) út – Csömöri (Thököly) út – Rottenbiller utca által határolt terület. Szabályos, rácsszerkezetű nyomvonalát káposztaföldek területén jelölték ki hajdanán. Békés Pál hősei ebben a térben mozognak, ez itt a hetedik kerületi kisember nagy pillanata, a Garay téri piacon áruló kofa, a cipész, az újságárus, a kéményseprő színre lép és felfedi titkait, hiszen az ő élettörténetükben is ott rejtőzik a szédítő mélység és magasság, dobálja őket a történelem és feszegetik a rájuk szabott sors határait. A szerző olyan elevenséggel tud írni szereplőiről és otthonukról, hogy érezzük a gang főzelékszagát, halljuk, hogy kiabál a jeges és befordul a sarkon a troli, szemünk előtt pedig káprázik az égbenyúló körfolyosók végeérhetetlen hálózata. A gangregény tulajdonképpen hosszabb novellák folyama, amit a visszatérő szereplők, családnevek, helyszínek szinte egységes egésszé forrasztanak össze. Folyamatosan haladunk előre az időben, a Millenniumtól és az Isonzóba tartó haderőktől indulunk, az Amerikából érkező nagybácsi érkezésével pedig a távolból feltűnik Detroit és a szesztilalom, az igazi Chicago-ban dúló gengszterháborúk. A szereplők életében később megjelenik a hadifogság, a munkaszolgálat, a Ratkó-korszak és az ötvenhatos amnesztia, pincelét, Gulág, Ausztrália. De mindez csupán egy fel-felvillanó pillanat, az idők szelleme gyorsan változik, de a gang ugyanaz marad.
Kiváló mű egy legendás pesti városrészről, bár minden kerületnek lenne egy ilyen remek krónikása a magyar irodalomban.

4 hozzászólás

Békés Pál: Csikágó

Békés Pál: Csikágó

"Nehezen tudom ma már elválasztani ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy mi az, ami valóban személyes és önéletrajzi, és mi az, ami fiktív, és színtisztán az irodalom világához tartozik. Összevegyülnek bennem. Kicsit olyan, mintha ezzel a könyvvel megírtam volna a magam személyes mitológiáját. Ugyanakkor persze azt gondolom, hogy ez nem személyes mitológia, hanem ennek a szűk, négy utca által határolt vidéknek a városi mitológiája. Másrészt úgy gondolom, hogy ebben a VII: kerületi szegletben azért ott van az egész, ott van a nagyváros, ott van Budapest, és egy áttételesebb módon az egész ország. Sőt, nem csak az egész ország, hiszen ahogy a csikágóiak szanaszét röpültek a világban, azonképpen ebbe a történetbe is bekapcsolódnak egészen távoli vidékek is. Tehát az egyik oldalon minden pontos és személyes élményekre épül, a másikon pedig semmi nem pontosan ugyanúgy szerepel ebben a könyvben, ahogy a valóságban történt, sorsokat fűztem össze, fiktív elemeket ötvöztem valóságos személyes történésekkel."(Békés Pál)
Előadja: Kulka János

Hirdetés