Dénes_Gabriella P értékelése


>!
Dénes_Gabriella P
Jókai Mór: A jövő század regénye

Örökre hálás leszek T. Szabó Leventének, régi tanáromnak, amiért Jókaitól a kötelezők az egyáltalán nem tipikus alkotások voltak.
Középiskolai tanulmányaim alapján nem gondoltam volna, hogy Jókai Mór írt bármi mást is, mint húsz oldal tájleírás, három oldal cselekmény, két oldalas monológ, húsz oldal tájleírás, három oldal monológ stb. Senki ne úgy értse, hogy én ezzel leszólom őt, mert nem. Látom értelmét annak ahogy és amit írt. Plusz ugye, ahogy a korban szokás volt, akképpen születtek az ő regényei is. (Hű, évek múltán is körülbelül három dolog itt most eszembe jutott ehhez. Tényleg örökké hálás leszek ezekért is.)
Végül is, az olvasó és/vagy a hallgatóság a legjobb kritikus – eladhatóság szempontjából.


Jókai Mór: A jövő század regénye

Jókai Mór: A jövő század regénye

Szegedy-Maszák Mihály utószavával

A hivatalos magyar kultúrpolitika a második világháborút követően meggátolta (egy korlátozott példányszámú, csakis a szakembereknek szánt kritikai kiadás kivételével), hogy Jókainak ezt az 1872–74-ben írt regényét a magyar olvasók új kiadásban olvashassák. S nem véletlenül, hiszen e regényben Jókai minden társadalmi utópiája ellenére megjósolta a huszadik századnak azokat a borzalmait is, melyeket a cárizmust megbuktató, ateista-kommunista Oroszország idézett elő Magyarország megtámadásával, saját népének kiirtásával. De itt említhető akár Boszniának Szerbia által történt bekebelezése vagy a szerb-magyar háború is…
Magyarország egykor és talán ma is legnépszerűbb, európai hírű írója jósként is bevált, s ráadásul utópiájával Orwellt is megelőzte, noha a mű sokkal inkább Jules Verne munkásságával rokon.

Hirdetés