Porcsinrózsa értékelése


>!
Porcsinrózsa
Bakóczy Sára: A város és a rózsa

Bakóczy Sára: A város és a rózsa Debreceni széphistória

A regénnyel kapcsolatban először a gyönyörű borító ragadta mag a figyelmemet. Azután a gördülékeny cselekmény szinte olvastatta magát. A visszafogott, szenvtelen, tényközlő hangvételű elbeszélő – mód talán arra hivatott, hogy visszaadja a híres cívis város puritán szigorát,sajátos szellemiségét, melyben bizonyára nem lehetett könnyű az élet. Engem eléggé zavart ez a „száraz” közlésmód, mely időnként az érzelemmentesség határát súrolta. Zavart az is, hogy a fiatal írónő a főhősnő bőrébe bújva, a cselekmény középpontjában álló hölggyel azonosította magát, teljesen belehelyezkedve a török hódoltság korának regény – beli családjába. Ezt a mozzanatot sokáig nem is tudtam hová tenni. Számomra eléggé szokatlan volt, nem éreztem a regény történelmi korához, hangulatához illőnek.
Továbbá eléggé felfoghatatlannak tűnt a főszereplőnek minden józan megfontolást nélkülöző, előzetes jeleket figyelmen kívül hagyó döntése, s az ezt követő „bárgyú” engedelmessége is. Valahogy nem tudom elhinni, bármilyen szigorú szokások, törvények mentén éltek is akkor,hogy a nők ennyire határozatlan, gondolat – és akarat nélküli, irányítható bábok lettek volna.
Mindezek ellenére remek kor – és jellemrajzokat kaptunk, ez szólt a négy csillag mellett.
Talán szerencsésebb lett volna a magyarázó jegyzeteket lábjegyzetként feltüntetni, a lapok alján. Megtörte a történet lendületét, hogy folyamatosan hátra kellett lapozni a tájékozódáshoz.


Bakóczy Sára: A város és a rózsa

Bakóczy Sára: A város és a rózsa

Ezerötszáznegyvennyolc, Magyar Királyság. Buda lassan egy évtizede török kézre került, az ország három részre szakadt. A három résznek – a török hódoltságnak, a Habsburg-uralom alatt álló Magyar Királyságnak és a Fráter György által kormányzott Erdélynek – szinte pontosan a határán áll egy gyorsan gyarapodó mezőváros: Debrecen, a török fogságban sínylődő Enyingi Török Bálint birtoka.

A debreceni tőzsérek félelmet nem ismerve hajtják és hajtatják át a hatalmas szürkemarhagulyákat a török által megszállt országrészeken Bécs felé – vagy a vállalkozóbb kedvűek a császári harmincadvámot megkerülendő észak felé –, hogy onnan a nyugati kézműipar termékeivel és luxuscikkekkel térjenek vissza a keleti országrészbe.

Az öntudatos lutheránus polgárság egyik vezéralakja Bakóczy Péter tanácsnok, szenátor leánya, Sára a Székesfehérvárról Debrecenbe költözött nagy múltú és nagy hírű Sákvári tőzsérfamília utolsó sarja, Gábor felesége lesz. Az esküvő után azonban rá kell döbbennie, hogy férjét sötét titkok lengik körül, és talán az élete sincs biztonságban mellette…

A szerző kiterjedt történelmi kutatásokon alapuló, rendkívül élvezetes stílusban megírt történelmi regénye egyedülálló betekintést nyújt az 1500-as évek közepének mindennapjaiba, remek arányérzékkel állítva a kor történelmi és politikai eseményeit szereplői drámai és felemelő sorsának hátteréül.

Hirdetés