Nevox értékelése


>!
Nevox
M. R. James: Szellemjárás Angliában

Alapvetően horror műfajába tartozna ez a válogatás, James a természetfeletti irodalom egyik első nagy mestere volt, maga Lovecraft is nagy tisztelője volt. Az idő talán már nyomott hagyott azon mitől is rettegünk, de a minőség és a hangulat az nagyon is örök. James hihetetlenül kifinomult író, élvezet olvasni körmondatait, nyelvezetét, elképesztően választékos kifejezésmódja van. Bár valamennyi történet egy azonos sablonra van felhúzva, miszerint egy régiségbúvár főhős talál valami múltból itt maradt relikviát, melyhez különös dolgok tapadnak, mégis hatásosak, tanúsággal szolgálnak, és azért ma is borzongató némelyik, bár ez egyéni tűréshatár kérdése.
Ki kell emelni a szerkesztést, ami elsőosztályú, öröm a könyvet olvasni és a lábjegyzetekben, függelékekben annyi információ, háttértudás található, ami nem akármilyen teljesítmény. Egyrészt sokat elárul James klasszikus műveltségéről és imponáló olvasottságáról, másrészt a szerkesztő tájékozottságáról és figyelméről. Tény, hogy gyakran kizökkent az olvasásból egy-két lábjegyzet, de a több, mint egy évszázados múltra és a kulturális különbségekre bizony szükséges az adott szöveg teljes megértéshez.
James neve megérdemelten kerülhet oda Lovecraft és Smith mellé, nagyon kellemes meglepetés számomra ez a könyv, nem kell félni a korától, James tudás és stílusa érdemes a megismerésre.

2 hozzászólás

M. R. James: Szellemjárás Angliában

M. R. James: Szellemjárás Angliában

Az angol természetfölötti irodalmat Magyarországon kevésbé ismerik az amerikainál, talán mert nem annyira harsány és hatásvadász.

Egyik legnagyobb mestere Montague Rhodes James volt, ez a derűs kedélyű cambridge-i tudósember, aki elsősorban barátai szórakoztatására írta elbeszéléseit, minden évben egyet, karácsonyesti felolvasásra. Ő teremtette meg a régiségbúvár rémtörténet hagyományát, melynek fókuszában többnyire valamely titokzatos múltbéli relikvia áll, hősei pedig nem rettenthetetlen kalandorok, hanem – a szerzőhöz hasonlóan – tudósok és talányok megfejtői.

Ezek a gazdag kultúrtörténeti összefüggésbe helyezett novellák nem sokkolják véres jelenetekkel az olvasót, inkább a képzelőerejére hagyatkoznak: a feszültség lassan, fokról fokra növekedik bennük, az egymást követő baljós epizódokból táplálkozva. A tetőpont azonban sohasem marad el, és óhatatlanul megrázó erejű: James démonai és szellemei felfoghatatlanul gonoszak és idegenek, a velük való szembesülés kitörölhetetlen nyomot hagy a hősökben.

James műveit számtalanszor adaptálták filmre, televízióra, színpadra és hangoskönyvre, olyan színészek közreműködésével, mint Christopher Lee. Angliában a patinás egyetemi kiadók gondozásában jelennek meg, tanulmányokat írnak róluk, a szövegekkel filológusok foglalkoznak. Magyar nyelven ez az első önálló kötete, melyet függelékkel és bőséges jegyzetapparátussal ellátva bocsátunk az olvasóközönség elé, minden elbeszéléshez külön bevezetőt mellékelve.

„Dr. James, könnyed stílusa dacára, a legdöbbenetesebb formában idézi föl ünk a félelmet és a borzadályt, s e sötét irodalmi tartományban kétségkívül egyike azon keveseknek, akik valódi alkotóerővel bíró mesterként fognak állni az utókor előtt.”

H. P. Lovecraft

Hirdetés