BeliczaiMKata értékelése


>!
BeliczaiMKata
Bakóczy Sára: A város és a rózsa

Bakóczy Sára: A város és a rózsa Debreceni széphistória

Félig kitalált a történet, félig valóságos elemekkel van gazdagítva. Mindig is szerettem volna elmenni úgy Debrecenbe, hogy jobban szétnézhessek a városban, nem csak futólag, és ezek után másképp is fogok tekinteni a városra, ha benne sétálok majd.
S bár a főbb szereplők, kiknek sorsát leginkább figyelemmel kísértük, kitalált személyek, mégis el lehet hinni, hogy akár hasonló sorsok, helyzetek előfordulhattak annak idején. Talán a fele-fele arány miatt nem volt eget rengetően romantikus vagy kalandos, mert a történelmi tények olykor-olykor megszakították a cselekmények folyását, de lehet, hogy csak a lábjegyzetek olvasását kellett volna a végére hagynom.


Bakóczy Sára: A város és a rózsa

Bakóczy Sára: A város és a rózsa

Ezerötszáznegyvennyolc, Magyar Királyság. Buda lassan egy évtizede török kézre került, az ország három részre szakadt. A három résznek – a török hódoltságnak, a Habsburg-uralom alatt álló Magyar Királyságnak és a Fráter György által kormányzott Erdélynek – szinte pontosan a határán áll egy gyorsan gyarapodó mezőváros: Debrecen, a török fogságban sínylődő Enyingi Török Bálint birtoka.

A debreceni tőzsérek félelmet nem ismerve hajtják és hajtatják át a hatalmas szürkemarhagulyákat a török által megszállt országrészeken Bécs felé – vagy a vállalkozóbb kedvűek a császári harmincadvámot megkerülendő észak felé –, hogy onnan a nyugati kézműipar termékeivel és luxuscikkekkel térjenek vissza a keleti országrészbe.

Az öntudatos lutheránus polgárság egyik vezéralakja Bakóczy Péter tanácsnok, szenátor leánya, Sára a Székesfehérvárról Debrecenbe költözött nagy múltú és nagy hírű Sákvári tőzsérfamília utolsó sarja, Gábor felesége lesz. Az esküvő után azonban rá kell döbbennie, hogy férjét sötét titkok lengik körül, és talán az élete sincs biztonságban mellette…

A szerző kiterjedt történelmi kutatásokon alapuló, rendkívül élvezetes stílusban megírt történelmi regénye egyedülálló betekintést nyújt az 1500-as évek közepének mindennapjaiba, remek arányérzékkel állítva a kor történelmi és politikai eseményeit szereplői drámai és felemelő sorsának hátteréül.

Hirdetés