Lyanna P értékelése


>!
Lyanna P
Benkő László: Kinizsi

Benkő László: Kinizsi Mátyás király hadvezére

Benkő László regényével most nagyon érdekes szituációba keveredtem, régen voltam már így, hogy jó lassan olvastam egy könyvet, hogy minél tovább tartson. Mintegy hiánypótlás ez a történet a XV. század dicső szakaszáról. Úgy tűnik számomra, hogy mellőzött téma ez a történelmi regényírók között, senki sem akar Hunyadi Mátyás életéről, kortársairól regélni. Jelennek meg kisebb tanulmányok a történészek tollából, de átfogó művet nem olvashatunk. Most valamennyire belecsöppentünk Mátyás udvarába, politikájába, adóreformjába, és elkísérhettük a csatatérre is. Hiszen nemcsak kiváló politikus volt hanem kiváló katona is. Végtelenül hálás vagyok a szerzőnek, hogy ha nem is közvetlenül hanem közvetve áttörte ennek a félelemnek, ódzkodásnak a falát. Nemcsak beszél, hanem cselekszik is, hiszen a cselekedetek a legfontosabbak.(A tett halála az okoskodás.)
Kinizsi Pál alakját, Vukics Gergő segítségével ismerhetjük meg. Nagyon tetszett a történet felépítése, Kinizsi karakterfelépítése.
Természetesen (számomra) a regény csúcspontja mindenképpen a nándorfehérvári győzelem volt. A regény lélektani felépítése nagyszerű, az ostrom közben amikor már úgy érezzük, hogy már túlhaladja a feszültség az ingerküszöbünket akkor jön egy párbeszéd Ana és Gergő között ami teljesen feloldja ezt az állapotot. Újszerű látásmód, harci fegyverek, módszerek bemutatása, Bécs ostroma, kenyérmezei csata és sorolhatnám tovább mind-mind tökéletes volt. Nekem úgy tűnt fel, hogy a regény a szerző Zrínyiek című sorozatának hangulatát követi. Engem nagyon boldoggá tett ez a regény, köszönet Benkő Lászlónak. Nagyon kíváncsian várom, hogy a szerző következő regényében melyik történelmi hősünkkel fog előállni.


Benkő László: Kinizsi

Benkő László: Kinizsi

Kinizsi Pál a magyar történelem egyik különös és kiemelkedő alakja…

De ki volt valójában Kinizsi, akit már életében is legendák öveztek?
Aki Mátyás királynak malomkő tálcán szolgálta fel az italt?
Aki két halott törökkel a hóna alatt, egy harmadikkal a fogai között járta a győzelmi táncát a csata után?

Vajon miféle érdekek mozgatták az országot és az országnagyokat, s milyen szerep jutott mindebből Kinizsinek?
A számtalan harci cselekmény mellett megismerheti a politikacsináló nagyurak, a korabeli udvari intrikák világát, valamint ugyancsak „megjelenik” Mátyás király híres Fekete Serege is, amelynek egyik vezére éppen Kinizsi lesz…

Kinizsi különleges korszakban élt. Hadviselései során soha nem vesztett csatát…Részt vállalhatott a nándorfehérvári győzelemben, a felvidéki harcokban, ott volt Kenyérmezőnél, s jelen lehetett azokban az esztendőkben, amelyekben az országnagyok Mátyás ellen árulást követtek el, és összeesküvéseket szerveztek.

Vajon Ön is tudja, hogy a „nagy király” testőrségének kiemelt és megbecsült kapitánya volt?

És milyen szerepet játszott Mátyás halála után a szélnek eresztett, és az országban garázdálkodó Fekete Sereg megfékezésében, amelyet hajdanán maga is vezetett?
Kinizsi Pál élete igazi vérbő kalandregény, élete folytonos harcból állt, miközben állhatatosan szolgálta az uralkodót, és esküjét csak egyszer szegte meg…
Hogy mikor és milyen esemény során?
Megtudhatja ebből a fordulatos és lebilincselő történelmi-kalandregényből!

Hirdetés