Kiss_Csillag_Mackólány P értékelése


>!
Kiss_Csillag_Mackólány P
Pilinszky János: Pilinszky János összes versei

Már középiskolás koromban „hozzámragadt” Pilinszky talán legismertebb verse, a Négysoros.
Ki sem merem mondani, hány éve ennek…

"Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet."

Újként ismertem meg az Agonia christiana-t, rögtön bele is szerettem:

"Szellőivel, folyóival
oly messze még a virradat!
Felöltöm ingem és ruhám.
Begombolom halálomat."

S hogy egy nagyobb lélegzetű verset is megemlítsek, amit sajnos szintén nem ismertem eddig, az az Aranymadár.
Említettem már többször, hogy nem szeretem, ha pozitív dologra jelzőként negatív kerül, pl. borzasztóan szeretem, de most nekem is egy ilyet kell használnom: az aranymadár siralmasan szép volt számomra.

Többször, sokszor kell még a kezembe venni a kötetet, hiszen majd' minden sorát újra és újra kell élni.


Pilinszky János: Pilinszky János összes versei

Pilinszky János: Pilinszky János összes versei

Amikor a 25 éves Pilinszky János első verseskötete, a Trapéz és korlát 1946-ban megjelent, már mögötte voltak a legdöntőbb élmények, amelyek megalapozták egész életére szóló metafizikai és erkölcsi világképét, szorongásosságát, felelősségtudatát a világ bűneiben és részvétét mindenki szenvedései iránt. Ez a hozzáállás és a belőle következő költői témavilág ugyan a következő évtizedekben bővült, a költemények, s a hozzájuk kapcsolódó prózai és drámai műformák gazdagodtak – de végül is az 1981-ben 60 éves korában meghalt költő életműve ugyanannak a léleknek következetesen magát adó képe, viszonya önmagához és az örökkévalósághoz. Az otthoni neveltetés és a nagy humanisztikus műveltséget adó Piarista Gimnázium megerősítette és következetes világnézetté formálta az eleve lelki alkaton alapuló katolikus mindenségélményt.

Hirdetés