calmovato P értékelése


calmovato P>!
David Brooks: A társas lény

David Brooks: A társas lény A sikeres élet rejtett dimenziói

Nem teljesen fejeztem be, (mert egy idő után nem tartalmazott számomra új információkat), viszont meghatározó élmény volt számomra. David Brooks ha írna egy komplett regényt, valószínűleg az összes könyvét elolvasnám többször is. Elképesztően meg tudja ragadni a hétköznapok jelentéktelennek tűnő pillanatait, amik komplex tevékenységek valójában, de mi sokszor bele sem gondolunk az ösztönös cselekedeteinkbe. Hasonlóképpen kellene az oktatást is megújítani, hogy érdekesebbé váljon a diákok számára a biológia és a szociológia. Aki tapogatózik az ismeretterjesztők világa felé, ez legyen az első könyv amit a kezébe vesz. Elképesztően szórakoztató, és tudatosan hullatja el az információmorzsákat, hogy aztán Jancsi és Juliska módra lépésenként magunkhoz vegyük őket.


David Brooks: A társas lény

David Brooks: A társas lény

„Az emberi viselkedéssel foglalkozó tudományok számos, mindenkit érdeklő, és a mindennapi életben hasznosítható eredménnyel rendelkeznek, de ezek nagyon lassan jutnak el a közvéleményhez. David Brooks könyve népszerű ablakot nyit ezekre a kutatásokra, mellőzve minden szakmai szómágiát.”
Csányi Vilmos

"Ez a könyv két emberről szól, akik csodálatosan teljes életet éltek. És ami az egészben a legfurcsább, hogy nem születtek lángelmének. Jól néztek ki, de nem voltak szépek. Senki sem figyelt volna föl rájuk, vagy mondja meg fiatalon róluk, hogy egyszer még sokra viszik.
Vajon mi lehetett a titkuk? Energikusak voltak, őszinték és megbízhatóak. Állhatatosak maradtak a buktatók ellenére. Eléggé magabiztosak voltak ahhoz, hogy kockázatot vállaljanak, és elég becsületesek ahhoz, hogy eleget tegyenek a kötelezettségeiknek. És ami ugyanilyen fontos, talpraesettek voltak.
Az évszázadok során temérdek könyvet írtak arról, hogyan érhetünk el sikereket az életben. Ezek a könyvek gyakran a siker külső definíciójára összpontosítanak, az IQ-ra, a vagyonra, a presztízsre. A mi történetünk azonban egy szinttel lejjebb játszódik – az érzelmek, az intuíciók, az előítéletek, a vágyak, a genetikai hajlamok, a jellemvonások és a társadalmi normák tudattalan birodalmában. Ahol a jellem kovácsolódik, s ahol kialakulnak azok a tulajdonságok, amelyektől valaki életrevaló lesz."

Korunk egyik legfontosabb és egyben leglebilincselőbb írása alapjaiban változtatja meg társas életünket, és a magunkról, illetve a világról alkotott felfogásunkat. Rávilágít, hogy a tudatalattink egy kreatív és elvarázsolt hely. Az érzelmek, az intuíciók, a vágyak és a társas normák birodalma, ahol kialakul személyiségünk és ahol életünk legfontosabb döntései születnek. A tudatalatti A társas lény természetes lakóhelye.
David Brooks könyve egy amerikai álompár életén keresztül mutatja be azt, ahogyan élünk. Temérdek hasznos információ és élénken megrajzolt figura segítségével ábrázolja az emberi természet újonnan felfedezett dimenzióinak legrejtettebb zugait. A két főszereplő életét csecsemőkorától kísérhetjük végig a kötődés, a szerelem és az elköteleződés útján, mígvégül sikeres vezetők válnak belőlük. A szerző lerombolja a siker konvencionális definícióit miközben egy egészen új, a bizalomra és az alázatosságra épülő kultúra vízióját tárja elénk