Busmen értékelése


Busmen>!
Jókai Mór: A jövő század regénye

Ez egy zseniális látomás! Fantasztikus, Verne munkásságához hasonlítható mű . Hihetetlen előrelátásról jövőbelátásról tanúskodik ez a regény. Részletes ,élő tájleírásokkal tarkított a hazaszeretettől fűtött történet , szinte láttam magam előtt a helyeket , mint egy filmet, néhol a mai szemmel megmosolyogtató technikai megoldásokkal , ám a korszellemnek , a kor tudományának technikájának megfelelő de továbbgondolt, továbbálmodott fantasztikus ötletek.
Egy pillanatig nem untam és csak folyamatosan ért a meglepetés , hogy még mindig nincs vége , még mindig van a történetben spiritusz , van mit elmesélni!
A politikában szinte hihetetlen előrelátásról , szinte jóstehetségről tesz tanúbizonyságot ! Olyan dolgokat írt meg amik szinte (sajnos) tökéletesen megvalósultak a múlt század végén!


Jókai Mór: A jövő század regénye

Jókai Mór: A jövő század regénye

Szegedy-Maszák Mihály utószavával

A hivatalos magyar kultúrpolitika a második világháborút követően meggátolta (egy korlátozott példányszámú, csakis a szakembereknek szánt kritikai kiadás kivételével), hogy Jókainak ezt az 1872–74-ben írt regényét a magyar olvasók új kiadásban olvashassák. S nem véletlenül, hiszen e regényben Jókai minden társadalmi utópiája ellenére megjósolta a huszadik századnak azokat a borzalmait is, melyeket a cárizmust megbuktató, ateista-kommunista Oroszország idézett elő Magyarország megtámadásával, saját népének kiirtásával. De itt említhető akár Boszniának Szerbia által történt bekebelezése vagy a szerb-magyar háború is…
Magyarország egykor és talán ma is legnépszerűbb, európai hírű írója jósként is bevált, s ráadásul utópiájával Orwellt is megelőzte, noha a mű sokkal inkább Jules Verne munkásságával rokon.

Hirdetés