Sajtkukac94  értékelése


>!
Sajtkukac94 
Rabindranath Tagore: A növekvő hold / A kertész

Az első olvasásom volt Rabindranath Tagore műveiből, és kellemesen csalódtam. Kicsit tartottam az indiai irodalomtól, főleg a költészettől. Arra számítottam, hogy elvontabb és vallásosabb, de ezek a versek egytől egyig letisztultak és egyszerűek voltak.
Nagyon tetszett, ahogy megjelenítette az indiai tájakat, növényeket és embereket; szinte ott éreztem magam közöttük.
A növekvő hold versei jobban tetszettek, mint A kertész című verses elbeszélés. Bár nem igazán érzem magam közel a gyerekekhez, a szemszögükből vagy éppen számukra írt versek igazán szépek voltak és mély igazságokat találtam bennük.
A fordítással volt csak némi problémám, kicsit olyan „darabosnak” éreztem helyenként.


Rabindranath Tagore: A növekvő hold / A kertész

Rabindranath Tagore: A növekvő hold / A kertész

A keleti filozófiákra fogékony ír szimbolista költő, Yeats századunk első évtizedében mint szellemi társát üdvözölte az akkor negyvenes éveiben járó Rabindranath Tagorét. Tagore hazájában már híres költő volt, Európa azonban még nem ismerte. Yeats biztatására maga fordította le verseit angolra, s az Áldozati ének (Gitándzsáli) című ciklusa óriási sikert aratott.
1913-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Rabindranath Tagore 1861-ben született Calcuttában. Magányban töltött gyermekéveinek emlékét idézik fel később A növekvő hold című ciklusának finom hangulatú költeményei. Korán megmutatkozott rendkívül sokoldalú tehetsége: első versei már tizennégy éves korában megjelentek. A költészet mellett festett, zenét szerzett, zenedrámákat írt, iskolát alapított, aktív részese volt a társadalmi mozgalmaknak. Egész életművével az ősi keleti hagyományok és a felvilágosult európai szellem összehangolását szolgálta, hitt a szeretet és a humánum hatalmában a gyűlölködéssel szemben.
Korai verseinek két teljes ciklusa, A növekvő hold és A kertész a húszas évek óta először jelenik meg magyarul.

Hirdetés