Virágszépe értékelése


>!
Virágszépe
Renate Krüger: Az avignoni tánc

Renate Krüger: Az avignoni tánc Holbein életének regénye

Holbein életének rövid regénye. Ebben az időszakban azonban nagyon sok minden történt: reformáció, reneszánsz, a tudományok újjászületése, a racionalitás elfogadása. Holbein már nem kap megbízást szentképek festésére. Új utat keres. Köztudott, hogy rideg természetű ember volt, aki a könyvből életre, és nemcsak ő, hanem a korabeli városok piactere, polgárságának otthona is. Nem pörögnek az események, van idő arra, hogy ismerőseinkké váljanak a szereplők, megszerethessük, vagy elutasíthassuk őket. A képek születése során követhetjük a festő életének egyes szakaszait. A történetben jelentős szerepet kap Erasmus, Paracelsus és Morus Tamás. Renate Krüger hitelesen, hozzáértőn, mégis regényesen, érdekesen mutatja be az adott történelmi kort, kulturális, művészeti háttérrel.


Renate Krüger: Az avignoni tánc

Renate Krüger: Az avignoni tánc

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

Ifj. Hans Holbein német festő Dürer és Grünewald mellet az északi reneszánsz legnagyobb mestere, minden idők egyik legkiválóbb arcképfestője volt. Renate Krüger az ő életét, munkásságát idézi fel ebben a regényben. Jóllehet maga az életrajz nem tartozik a legváltozatosabbak, a legizgalmasabbak közé, Holbein alakja és tevékenysége mégis rendkívül érdekes történeti és művészeti körülmények közepette formálódott és vált maradandóvá. Holbein augsburgi születésű volt, de munkássága Bázelhoz és Londonhoz kapcsolódik. Bázelban az európai humanizmus kimagasló alakjai tartoztak baráti köréhez, például Rotterdami Erasmus. Első londoni tartózkodása idején Morus Tamás vendége volt, később az angol udvar kedvelt festője. Renate Krüger regénye plasztikus irodalmi ábrázolása Holbein képzőművészetének és nem utolsósorban személyes sorsának, illetve e kettő összefonódásának. Élményszerűen, lebilincselő cselekménnyel, pontos lélektani elemzéssel tárja fel egy-egy műalkotás – például az európai grafika történetében rendkívül jelentős Haláltánc-sorozat – indítékának és eszmei elgondolásának hátterét. Az olvasó egy olyan nagy művész életével kerül közvetlen kapcsolatba, aki – mint minden nagy alkotó – korának s egyúttal az emberi létnek intenzív átélős és halhatalan kifejezője.

Hirdetés