vargarockzsolt P értékelése


>!
vargarockzsolt P
Lengyel Balázs (szerk.): Újhold-Évkönyv 1987/1

Itt jelent meg először Ottliktól a Hajónapló, Szabó Magda Jókairól, Lengyel Balázs a fiatal Márairól közölt tanulmányt. Nagyon érdekesek Bibó István lektori jelentései, melyeket 1966 és 1974 között az Európa Kiadó számára készített – többek között Robert Merle Állati elmék c. regényéről is írt. (Bibót is fölvehetnénk tiszteletbeli Molynak!)
Számomra a legérdekesebb Poszler György tanulmánya volt, amelyben a modern fizika filozófiai és irodalmi hatásait elemzi.


Lengyel Balázs (szerk.): Újhold-Évkönyv 1987/1

Lengyel Balázs (szerk.): Újhold-Évkönyv 1987/1

Pályakezdő fiatalok egy csoportja, 1946 nyarán, Újhold címen folyóiratot alapított. Az évnegyedes kiadvány 1948 közepéig jelenhetett meg. Főszerkesztője Lengyel Balázs volt, az első szám szerkesztőtársai Mándy Iván, Pilinszky János és Rába György voltak. Azoknak a jobbára huszonéves, egyetemes humanista világnézetű költőknek és prózaíróknak a fóruma volt, akik a Nyugat hagyományaihoz kapcsolódtak. 1986-tól 1991-ig évkönyv formában, évente két számmal újra kiadásra került az Újhold, mint a magyar irodalom legértékesebb munkáinak megjelenési helye.
3. szám

Hirdetés