Sytka MP értékelése


>!
Sytka MP
Joseph Klausner: Jézus

Joseph Klausner: Jézus Élete, tanítása és korának viszonyai a zsidó, görög és római források alapján

Semmitmondó cím, ami mögött egy sokatmondó könyv rejlik… Joseph Klausner ugyanis zsidó – akárcsak maga Jézus, lehetne ehhez hozzátenni. Ám Klausner olyan zsidó, aki úgy utasítja vissza a kereszténységet, hogy közben alapvetően pozitívan látja és láttatja annak Megváltóját. Persze a szerző nem hisz Jézusban, nem hiszi, hogy Ő volt az Isten Fia, azt sem hiszi, hogy Messiás volt. Kritikát is mond róla, tanításairól, melyek jó részét megpróbálja visszavezetni a Talmudra és a Tórára, hogy ezzel igazolja, zsidó szemmel nézve nincs bennük semmi különös.

Keresztényként is azt mondom, Klausner kritikájára és Jézusról alkotott képére több okból érdemes odafigyelni. Egyrészt azért, mert a szerző tudományosan alapos. Szó sincs itt érzelmi alapú vagdalkozásról meg dühös kirohanásról. Majdnem az egész könyvet áthatja az alaposságra törekvés igénye – azért csak majdnem, mert amikor Jézus csodatételeiről és különösképpen feltámadásáról beszél, szerintem nevetséges megoldásokhoz folyamodik. Több esetben azonban rendkívül érdekes adalékokkal szolgál. Másrészt azért is érdemes olvasni, mert Klausner jól ír: követhetően, érthetően, és szavaiból minden elutasítás mellett is átsugárzik a mély tisztelet és elismerés Jézus irányában. Vannak egész oldalak, sőt kisebb fejezetek, amelyeket akár egy keresztény is írhatott volna, annyira elismerően értekeznek Krisztusról. Harmadrészt azonban azt is gondolom, az Izraeltől és a zsidóságtól elájult keresztényeknek is hasznos lehet kézbevenni ezt a könyvet. Nem lehet nem észrevenni ugyanis, hogy bármennyire tisztelik a hitében eltökélt mai zsidóság Jézust, a köztük és a Megváltó közt feszülő teoretikus szakadék nagyon mély és makacsul áthidalhatatlannak tűnik. Másként fogalmazva: egy mai hithű zsidónak esze ágában sem lesz hinni Jézusban – ahhoz csaknem mindent fel kellene adnia.

Klausner könyvét nagyon nagy érdeklődéssel és élvezettel olvastam – még akkor is, ha egyáltalán nem értek egyet a szerző végkövetkeztetésével. Ő azon kevés emberek egyike, akivel azt hiszem le tudnék ülni, sőt szívesen le is ülnék egy asztalhoz, hogy vitatkozzak Jézusról.

1 hozzászólás

Joseph Klausner: Jézus

Joseph Klausner: Jézus

A kötet Joseph Klausner legjelentősebb és leghíresebb műve, mely egyedülálló, mert szerzője elsőként írt zsidó tudósként héberül Jézusról és a kereszténység kialakulásáról a rabbinikus források felhasználásával. Részletesen végigkíséri Jézus életét, gyermekkorától egészen haláláig. A környezetrajz alapossága, a források és az irodalmi párhuzamok széleskörű felhasználása ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy a kérdést új perspektívában lássuk, de ezen felül számos részletkérdésre (pl. az utolsó vacsorára és Jézus perének kérdésére) vet új fényt.

Hirdetés