Mariann_Czenema P értékelése


>!
Mariann_Czenema P
Tevan Andor: A könyv évezredes útja

Egyetértek az előttem értékelőkkel, alapmű, nagyon részletes, nem véletlenül kötelező irodalom könyvtár szakon :D
(de amúgy elég érdekes, h mennyire másként hangsúlyozta Gutenberg és Misztótfalusi életét, mint Fülöp tanár úr)


Tevan Andor: A könyv évezredes útja

Tevan Andor: A könyv évezredes útja

Tevan Andor a szép magyar könyv művésze volt, aki négy évtizeden át dolgozott békéscsabai műhelyében, majd Budapesten. Heltai Gáspár és Misztótfalusi Kis Miklós méltó utóda, aki a magyar és a világirodalom számos jeles alkotójának műveit adta ki a tartalomhoz illő művészi külsővel.
Tudós kutatója volt a könyv történetének is. E munkája szorgos kutatásainak eredménye, melyben az ősember közlési módjától, a képírás és az írásjelek kialakulásától a XX. század modern könyvkiadásáig, könyvművészetéig kalauzolja olvasóit.
Könyve megjelenését nem érhette meg, 1955-ben meghalt. A művet Keleti Arthur, költő és neves esztéta fejezte be. Az 1956-os első kiadást 1973-ban követte a második, az első nyomtatott magyar könyv ötszáz éves évfordulójának tiszteletére.
Harmadszor adjuk közre, s a könyvbarátok figyelmébe ajánljuk Tevan Andor kötetét, mely gazdag anyagával, szövegközti ábráival kitűnő összefoglalást ad a könyv egyetemes történetéről és több mint öt évszázados hazai útjáról.

Hirdetés